Tehuis voor blinde bejaarden in Wolfheze langer onder verscherpt toezicht

WOLFHEZE - 't Schild, een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze, blijft langer onder verscherpt toezicht. De instelling heeft in de afgelopen maanden volgens de inspectie te weinig verbetering laten zien.

Volgens de inspectie zijn er spanningen tussen het bestuur en de raad van toezicht van 't Schild, daardoor kan de kwaliteit van zorg in gevaar komen en dat is reden om de instelling langer intensief te controleren.

Gebrek aan vertrouwen

Vorig jaar meldde de directeur zich ziek. Eén van de leden van de Raad van Toezicht werd interim-bestuurder. Tussen die bestuurder en Raad van Toezicht is volgens de inspectie een gebrek aan samenwerking en onderling vertrouwen.

De inspectie schrijft daarover in haar rapport: 'Gelet op de geconstateerde tekortkomingen in het najaar van 2019 en de noodzaak deze te verbeteren, vormen de bestuurlijke problemen een risico voor de veiligheid en gezondheid van de cliënten van 't Schild. Dit geldt nu eens te meer vanwege de actuele en ernstige dreiging van het coronavirus. Daarom vormt de inspectie zich bij dit onderzoek een indruk in hoeverre bij 't Schild de huidige wijze van besturing extra risico oplevert voor het verbeteren en continueren van goede zorg.'

Deskundiger personeel

Het tehuis kampt volgens de inspectie sinds 2016 met financiële tekorten. De Raad van Toezicht en de bestuurder moeten van de inspectie binnen drie weken met een gezamenlijke aanpak komen. Het verscherpt toezicht geldt tot november 2020.

De inspectie laat wel weten dat er in de cultuur van t Schild een aantal dingen ten gunste is veranderd. Zo is het personeel deskundiger en is de aanspreekcultuur verbeterd. 

Zie ook: 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Renkum Wolfheze Nieuws
Deel dit artikel: