Burgemeester Putten informeert raad over impact coronavirus

PUTTEN - De Puttense burgemeester Lambooij heeft de gemeenteraad een zesde brief gestuurd over het coronavirus. In de brief schetst hij op hoofdlijnen en puntsgewijs de impact van het virus.

'In lijn met het landelijke beeld is het ook in onze gemeente drukker op straat. In ons buitengebied treffen wij aanzienlijk meer wandelaars en fietsers aan. Met name afgelopen zaterdag was het erg druk in het centrum van Putten. Op Koningsdag daarentegen bleven de meeste Puttenaren thuis. In zijn algemeenheid houden de mensen in Putten zich goed aan de 1,5 meter-norm. De saamhorigheid in Putten blijft onverminderd groot. Onze boa’s hebben tot nu toe ongeveer 30 keer een proces-verbaal uitgeschreven gerelateerd aan de coronacrisis. Ook is een samenscholing in een jongerenkeet in het buitengebied beëindigd. Tegen de aanwezige jongeren is proces-verbaal opgemaakt.'

'Het RIVM maakt al enige tijd het aantal ziekenhuis-opnames per gemeente bekend. Op basis van deze gegevens zijn vier Puttenaren in het ziekenhuis opgenomen. Verder is volgens het RIVM nu sprake van 20 geregistreerde besmettingen in onze gemeente. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal besmettingen hoger”, aldus de burgervader.

De uitbraak van het virus heeft ook in Putten grote economische impact. Sinds de sluiting van de horeca en het verbod op uitoefening van contactberoepen hebben zich veel ondernemers bij de gemeente gemeld voor (financiële) ondersteuning. Inmiddels zijn er in totaal 239 aanvragen op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) afgehandeld en zijn ruim 200 hiervan betaald. Daarnaast zijn er 31 bedrijfskredieten verstrekt, waarvan 16 betaald.