Coronaregelingen niet bedoeld voor zorgwinsten: 'Dan moet er worden afgerekend'

ARNHEM - Zorgaanbieders hebben tijdens de coronacrisis minimaal recht op de financiering van hun normale omzet, laat de gemeente Arnhem weten. Ook als de zorg niet volledig is verleend. Maar dat mag niet leiden tot hogere winsten, stelt zorgwethouder Roeland van der Zee.

Het is aannemelijk dat als je een dienst, in dit geval zorg, niet hoeft te leveren er kosten wegvallen. Als de omzet gelijk gehouden wordt met dalende kosten, stijgt je winst. Dat is een eenvoudig economisch principe. En in een markt waarin winsten in de zorg en (vermeende) fraude al geregeld ter discussie staan, zal dat niet de bedoeling zijn. Hoe gaat de wethouder dat voorkomen?

Zie ook: Gemeenteraad kritisch over nieuwe zorgmisstanden: 'Arnhem is niet in control'

'Enerzijds kunnen zorgaanbieders te maken hebben met extra kosten', ziet Van der Zee. 'Anderzijds zullen er kosten zijn die ze niet maken. Ook kan het zijn dat personeel van instellingen elders is ingezet en daar declarabel zijn, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.'

'Continuïteit belangrijk'

Op dit moment is continuïteit van de financiering belangrijk, stelt Van der Zee. 'Aanbieders moeten erop kunnen rekenen dat de kosten die ze maken, ook voor personeel dat nu geen zorg kan leveren, vergoed worden.'

Dat vraagt volgens hem na de crisis transparantie van aanbieders over de inzet van bijvoorbeeld hun personeel in deze periode en hun omzet. 'Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk (meer dan 3 procent) afwijken van de financiering van de omzet, moet daarvoor afgerekend worden', legt Van der Zee uit.

'Zorgaanbieders te goeder trouw'

De regio gaat ervan uit dat zorgaanbieders te goeder trouw zijn, valt te lezen in een brief aan de gemeenteraad. 'Indien daar misbruik van gemaakt wordt, zullen wel maatregelen worden genomen.'

Ook wordt er op dit moment gewerkt aan een landelijke protocol, laat Van der Zee weten. 'Dat moet nog worden uitgewerkt, maar uit die tekst blijkt dat er met deze regeling géén winsten gefinancierd gaan worden. De aanbieder moet dan terugbetalen.'

Zorgaanbieders kunnen volgens de wethouder bovendien geen gebruik maken van loonkostensubsidie of andere compensatieregelingen. Dat moet voorkomen dat er dubbel van regelingen geprofiteerd wordt.

'Altijd kans op misbruik'

Voor de overige bedrijven in de Rijnstad laat wethouder economische zaken Jan van Dellen weten: 'Je probeert zaken op dit moment zo goed en snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar er is altijd kans op misbruik. Wel kun je achteraf controleren of ze ook van een regeling gebruik hadden mogen maken.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.