Winkelcentrum Ede krijgt nieuw gezondheidscentrum

EDE - Bij winkelcentrum de Bellestein in Ede komt een nieuw gezondheidscentrum. De Edese raad stemde hiermee donderdagavond unaniem in.

Wethouder Peter de Pater: 'Na 12 jaar praten is er dan nu eindelijk een doorbraak.' De Partij van de Arbeid had graag gezien dat er woningen boven het gezondheidscentrum zouden komen, maar ondanks dat deze wens niet werd ingewilligd kon de partij wel instemmen met het bestemmingsplan.

Verkeer

De komst van het gezondheidscentrum was niet het punt van discussie, maar de Edese raad en de wethouder waren het niet eens over de verkeersafwikkeling. Er lagen diverse varianten op tafel. In de afgelopen weken werd er oordeelsvormend gesproken over met name deze varianten. 

Ook de werkgroep Vernieuwing Bellestein liet van zich horen. Leon van Maaren voorzitter werkgroep bewoners Bellestein: 'Wij vinden de komst van het centrum van groot belang, maar hebben duidelijk een andere mening over het verkeer dan de wethouder.' De raad stuurde de wethouder terug naar de gesprekstafel en deed een oproep om weer in gesprek te gaan met de bewoners en ondernemers. Ook werd er advies ingewonnen bij enkele adviesbureaus.

Amendement

De fracties van D66, Democratische kiezers, EdeNu, SGP, BurgerBelangen en Wijnsouw diende een amendement in: een veilige ontsluiting Bellestein. De partijen riepen in dit amendement op de wethouder nader onderzoek te doen naar variant e of i. 

Stephan Neijenhuis (D66):  'Wij vinden dat een goede verkeersafwikkeling van groot belang is. Wij maken ons zorgen over het verkeersplan. De door de wethouder voorgestelde verkeerslus is een gedrocht.' Tijdens stemverklaringen bleek dat bijna alle partijen een voorkeur hebben voor variant e of i en variant c niet zien zitten. 'Waarom gaat de gemeente niet mee in de voorkeur van diverse partijen, waarom houdt men vast aan variant c zonder goede argumentatie', vroeg Neijenhuis zich af. Tevens werd de vraag gesteld: 'Waarom geeft de wethouder geen toezegging om aan het werk te gaan met variant e of i?'

Wethouder Peter de Pater reageerde hierop: 'Wij hebben inderdaad een voorkeur voor variant c, maar de raad beslist, en beslist de raad in alle wijsheid voor variant e of i dan gaan wij er mee aan de slag, ook met de bestrijding van het sluipverkeer.'

Besluitvorming

De Edese gemeenteraad heeft ingestemd met het amendement en hiermee is of variant e of variant i een feit. Diverse partijen benadrukten dat draagvlak onder de omwonenden van dusdanig belang is dat men voor het amendement heeft gestemd. De Edese raad ging unaniem akkoord met het bestemmingsplan.

 

 

 

 

 

 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Ede Omroep Ede Ede Nieuws
Deel dit artikel: