Arnhem vraagt buurgemeenten om meer dan verdubbeling bijdrage

ARNHEM - De negen gemeenten in de regio Arnhem moeten hun bijdrage voor het veiligheidshuis de komende jaren meer dan verdubbelen. Het tekort werd tot nog toe steeds door de gemeente Arnhem gedekt, maar dat ziet de Rijnstad niet meer zitten. 'Arnhem heeft in de afgelopen jaren altijd al meer bijgedragen', laat een woordvoerder weten.

Dat deed Arnhem volgens de gemeente ook vanwege de omvang van de complexe problematiek in Arnhem in vergelijking met de andere gemeenten. Die extra Arnhemse bijdrage staat voor dit jaar begroot op 118.110 euro, naast de 245.000 euro die de gemeente sowieso al betaalt.

Toch worden de tarieven voor alle deelnemende gemeenten nu verhoogd. Voorheen werd er 25 eurocent per inwoner betaald, dit jaar wordt dat 43 eurocent en vanaf 2021 61 eurocent. Daarmee worden de gemeentelijke bijdragen gelijkgetrokken met die van het andere veiligheidshuis binnen de veiligheidsregio Gelderland-Midden, die van West-Veluwe Vallei in Ede.

Nazorg van ex-gedetineerden en radicalisering

'Daarmee zorgen wij ervoor dat er een organisatie staat die blijft acteren op onveilige, schrijnende en complexe situaties', stelt de gemeente Arnhem. Het veiligheidshuis is een samenwerking tussen gemeenten en zorg- en strafpartners. Daar worden complexe zorg- en veiligheidsproblemen behandeld. Daarbij wordt gekeken naar individuele casussen, onder meer voor de nazorg van ex-gedetineerden en radicalisering. Ook dient het veiligheidshuis als vraagbaak en signaleert het trends en ontwikkelingen.

'Personeel erbij of maximum aan casussen'

In 2019 werden er in de regio Arnhem 306 zaken behandeld, in West Veluwe Vallei waren dat er 158. Dit aantal stijgt, dat zou vooral komen omdat er meer aandacht is voor personen met verward gedrag en huiselijk geweld. In de regio Arnhem is de werkdruk te hoog geworden, valt op te maken uit het jaarverslag. Er moet meer personeel bij of er zal een maximum aan het aantallen casussen moeten worden gesteld, wordt geconstateerd.

Van de zaken uit 2019 hadden er 44 betrekking op radicalisering en 25 op mensenhandel. In 158 zaken werd bekeken of de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd en of er een kinderbeschermingsmaatregelen nodig zijn.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
Deel dit artikel: