Nieuw college Beuningen presenteert zichzelf en coalitieakkoord

BEUNINGEN - Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D66 en de Partij van de Arbeid hebben een coalitieakkoord gepresenteerd, nadat het vorige college eind februari klapte. Per mail trok de grootste partij in de gemeenteraad van Beuningen de stekker uit de samenwerking met VVD en CDA.

Naast een coalitieakkoord werden ook de nieuwe wethouders voorgesteld. Voor Beuningen Nu & Morgen is dat Piet de Klein, voor GroenLinks is Frans Houben de kandidaat, voor D66 Hans Driessen en voor de Partij van de Arbeid Sijmen Versluijs. De benoeming van nieuwe wethouders is een zaak van de gemeenteraad. Dat staat op de agenda voor dinsdag 31 maart.

Onderuit op zon & wind

Het dossier zon en wind was het struikelblok waarover het vorige college onderuit ging. Fractievoorzitter Eric van Ewijk van BN&M verklaarde destijds dat hij er geen vertrouwen meer in had dat de energiedoelstellingen in samenwerking met het CDA en de VVD behaald zouden worden. 

Volgens BN&M zijn er wel degelijk pogingen gedaan nader tot elkaar te komen, maar was er geen andere uitweg dan te stoppen. In de mail die het vorige college de das omdeed schreef Van Ewijk dat 'de onderlinge cohesie, samenwerking en vertrouwen steeds meer onder druk zijn komen te staan'.

Ging snel

Oud-wethouder Jan Kersten, die de onderhandelingen leidde, kijkt terug op een vlot verloop van het neerzetten van een nieuw college. ‘De eerste onderhandelingen startten begin maart en van meet af aan was er de intentie er diezelfde maand nog uit te komen. In een hoog tempo bespraken we een grote hoeveelheid onderwerpen. Daar tekende zich snel een rode draad af: de partijen zoeken naar nieuwe verbindingen. Verbindingen met inwoners, het bedrijfsleven en de leefomgeving.'

Beuningen Nu & Morgen onderstreept bij de presentatie nog eens dat het vertrouwen in de VVD en het CDA er niet meer was om samen verder te kunnen gaan. Er is groot vertrouwen in de nieuwe partners en het laten welslagen van de plannen zoals die er nu liggen. Dat geldt ook voor het dossier zon & wind.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.