Gemeente Nijmegen overspoeld met hulpvragen van door corona getroffen zelfstandigen

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft in korte tijd een enorme hoeveelheid hulpvragen binnengekregen van zelfstandigen die in de financiële problemen raken als gevolg van de coronacrisis. De gemeente neemt maatregelen om ze te helpen.

Afgelopen week zijn er 400 aanvragen binnengekomen van zelfstandigen die een beroep doen op de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). 'Dat is ongeveer alle telefoontjes die wij krijgen en alle aanvragen die we normaal in één jaar krijgen', zegt wethouder Monique Esselbrugge. 'Dat hebben we nu in één week gekregen.'

Bbz is een landelijke bijzondere bijstand-maatregel die de gemeenten uitvoeren. 'Daar zetten we veel mensen voor in', gaat Esselbrugge verder. 'Alle hens aan dek om iedereen van een inkomen te voorzien om de dagelijkse boodschappen te kunnen betalen en andere zaken.'

'Bizarre tijd'

De hulp voor zelfstandigen maakt deel uit van een pakket aan maatregelen, legt de wethouder uit. 'Om lokaal ook de ondernemers en bedrijven in onze stad te ondersteunen in deze bizarre tijd hebben we een aantal regels verruimd.' Zo probeert de gemeente bijvoorbeeld zelf sneller facturen te voldoen en geeft mensen die de gemeente geld verschuldigd zijn juist meer tijd (60 i.p.v. 30 dagen).

Ook bij rekeningen die niet tijdig worden voldaan. 'Dat zullen we nu veel soepeler doen', stelt Esselbrugge. 'We stoppen bijvoorbeeld met dwanginvorderingsmaatregelen en we zetten er ook geen rente op. Allemaal om mensen wat meer lucht te geven.'

'Hakt er stevig in'

De maatregelen zijn geen luxe maar keihard nodig, vult burgemeester Hubert Bruls aan. ‘De coronacrisis hakt er natuurlijk stevig in. Het heeft meer gevolgen dan alleen de gezondheid van ons allemaal. Het heeft natuurlijk ook als gevolg dat de samenleving, niet helemaal, maar toch voor een groot deel stilligt.'

Dat zorgt voor heel veel schade bij ondernemers, illustreert de burgemeester. 'Maar ook bij mensen die werk hebben en nu inmiddels geen werk meer hebben. Het heeft ook gevolgen voor instellingen, clubs, die afhankelijk van ons zijn met subsidie en zo.'

Volgen meer maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen gaat ervan uit dat het de volgende weken met aanvullende maatregelen zal komen om zoveel mogelijk, met name ook financiële effecten, voor de Nijmeegse samenleving te verzachten.

'Want je kunt je voorstellen, dit is zo immens, dat wij natuurlijk ook niet in een week tijd alles kunnen doorgronden waar het effect heeft en waar wij ook de samenleving kunnen helpen. Maar er zijn op veel meer terreinen nog wel zaken te bedenken en daar zijn we ook mee aan de slag', aldus Bruls.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.