Meevaller voor Zutphen: miljoenen over in plaats van tekort

ZUTPHEN - Een meevaller voor de gemeente Zutphen. Door het verwachte begrotingstekort van 2,5 miljoen op de begroting van 2019 kan een streep, want uit nieuwe berekeningen blijkt dat Zutphen het jaar een stuk positiever afsloot.

Dat vertelde wethouder Harry Matser (financiën) maandagavond tijdens de raadsvergadering. 'Door een drietal meevallers laat het jaarrekeningresultaat van 2019 een plus van 3,2 miljoen zien.' Daarmee komt het saldo van de algemene reserve niet uit op 2 miljoen, maar op ruim 5 miljoen. 

Drie redenen

Volgens Matser zijn er drie zaken die invloed hebben gehad op de financiële meevaller. Zo viel de uitkering uit het gemeentefonds in december hoger uit dan verwacht en de kosten voor het onderbrengen van werkbedrijf GelreWerkt! bij de gemeente juist lager. Daarnaast is er op een aantal andere posten minder uitgegeven dan aanvankelijk was begroot.

Vorig jaar meldde de wethouder nog dat het niet zou lukken om binnen de begroting te blijven, door diverse tegenvallers en grote tekorten binnen het sociaal domein. In het voorjaar voorspelde de gemeente een tekort van 5,5 miljoen, in het najaar werd dit bijgesteld naar - 2,5 miljoen.

'Behoorlijke slag gemaakt' 

In de tussentijd is de situatie dus positief veranderd, volgens Matser omdat er keihard gewerkt is op het gemeentehuis. 'Dat betekent dat we een behoorlijke slag hebben gemaakt en dat de algemene reserve weer iets beter wordt.' De extra miljoenen zijn zeer welkom in Zutphen. In totaal moet het gemeentebestuur structureel 13 miljoen per jaar bezuinigen. 

De wethouder ziet de meevaller als een stap in de goede richting. 'Maar we zijn er nog niet, er zullen nog dingen komen, dat gaat gebeuren. Maar we zijn op weg naar deugdelijke financiën en naar een situatie waarbij we een meerjarenbegroting kunnen presenteren die meerjarig positief gezond is.' 

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
Deel dit artikel: