Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Veertigdagentijd.

Luister hier naar het fragment

Het feestgedruis van carnaval echoot misschien nog wat na bij deze en gene maar afgelopen week hebben alle carnavalsactiviteiten plaatsgemaakt voor het begin van de veertigdagentijd. Dit is een periode van bezinning op weg naar Pasen. Vaak wordt er gedacht dat dit alleen maar een tijd is van vasten, niet drinken, geen vlees eten, niet snoepen en geen leuke dingen doen maar dan doe je deze bezinningstijd tekort. Het is mooi om jaarlijks zo’n periode te hebben waarop je in alle rust je kunt bezinnen op de weg die Jezus is gegaan voordat Hij sterft. Voorafgaande aan Zijn kruisdood heeft Jezus drie jaar lang rondgetrokken om mensen het goede nieuws te brengen. Het is de boodschap van hoop en liefde, van vrede en vergeving en die boodschap klinkt nog steeds. Geen mens heeft de wereld zo op zijn kop gezet en ingrijpend veranderd dan Jezus. Zijn impact op ons zijn en doen is gigantisch. Hoe dit komt? Hij heeft een revolutie ontketend op het gebied van oog hebben voor de ander. Zijn hart gaat open voor degene die in Zijn tijd amper rechten hebben. Jezus zoekt de weduwen, wezen, vreemdelingen, zieken, zondaars en gevangenen op. Hij plaatst ze in het midden van de samenleving. Hij geeft ze bestaansrecht. Hij eet met ze en verblijft bij hen thuis maar voor de kerkelijke leiders van toen gaat dit in tegen de joodse wetten en haar tradities. De Farizeeën en de Schriftgeleerden doen er van alles aan om het werk van Jezus te ontregelen maar Hij blijft strijden tegen ongelijkwaardigheid en onrecht. Jezus heeft een missie: Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Deze bekende woorden van Johannes 3 vers 16 zijn woorden van Jezus zelf als Hij in gesprek is met Nikodemus een vooraanstaande Joodse leider. Aan het begin van Zijn rondgang door Israël maakt Jezus vanaf het begin al duidelijk waar het God omgaat. Het zijn geen grillige standpunten maar zij markeren het begin van een nieuw tijdperk want achter Jezus menswording, onderwijs en daden gaat maar één motief schuil en dat is de liefde van God voor ons. God zoekt contact en maakt met ons verbinding. Hij heeft onze wereld lief met alle toestanden die er zijn en met alle soorten mensen die er rondlopen van machtigen tot machtelozen, van daders en slachtoffers, vredestichters en terroristen. God heeft alle reden om ons te negeren wanneer we kijken naar de zorg en gebrokenheid die er in deze wereld is maar toch blijft Zijn hart uitgaan naar ons. Het is een verademing om te horen dat er Iemand is die je ziet en die van je houdt maar liefde zoekt wel wederliefde. Alleen wanneer wij ons hart openstellen voor God wordt onze duisternis opgeheven, onze dood doorbroken en ons oordeel afgewend. Gods liefde maakt het ware verschil! Het toont Gods intense betrokkenheid bij wie wij zijn en bij wat wij doen. We kunnen hier slechts met diepe verwondering overspreken.

Jezus missie, verwoord in Johannes 3 vers 16, doet in deze veertigdagentijd een beroep op de keuzes die je maakt en welke prioriteiten je stelt. Om het Trumpiaans te zeggen het is ‘Right here, right now’! Hier en nu verandert de wereld als jij aanvaardt dat Jezus jouw Heer is voor het eerst of opnieuw: want alzo lief had God de wereld. In het gesprek met Nikodemus wordt dit door Jezus als het ware tussen neus en lippen doorverteld maar wat heb je dit nodig want er wordt zoveel anders gezegd en gedaan in deze samenleving. Daarom daag ik u in deze bijzondere periode van veertig dagen uit om elke dag een minuut of twee de tijd te nemen voor God. Wat houdt het nou voor jou in dat Jezus de weg moest gaan van lijden en sterven om uiteindelijk de dood te overwinnen door op te staan met Pasen? Twee minuten keer 40 dagen brengen je zicht op de eeuwigheid! Geef God de ruimte en weet: Hij ziet je en heeft je van harte lief!

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!