Rechter verwerpt bezwaren omwonenden, weg vrij voor komst zonnepark in Hall

HALL - De komst van een zonnepark in Hall, gemeente Brummen, is weer een stap dichterbij. Omwonenden zijn het niet eens met de plannen, maar de rechter wees hun bezwaren onlangs af.

'Het kwam niet zozeer als een verrassing, maar het is wel een naar gegeven', vertelt Guido Groot Obbink. Hij en veertien andere buren vinden dat ze onvoldoende zijn betrokken bij het plan voor het zonnepark van omgerekend zo'n 55 voetbalvelden. Ook vrezen ze voor de gevolgen voor de flora en fauna in het gebied.

'Voldoende onderzoek'

Maar de rechtbank in Arnhem gaat hier niet in mee. Die stelt dat de gemeente Brummen de omgevingsvergunning voor de realisatie van het park terecht heeft verleend. Er is voldoende onderzoek gedaan en omwonenden zijn voldoende betrokken bij het plan, oordelen de rechters.

'Heel vreemd, wij zijn voornamelijk in de gelegenheid gesteld om te luisteren', vertelt Groot Obbink. Van een dialoog tussen omwonenden, de initiatiefnemer en de gemeente was volgens hem nauwelijks sprake. 

In juni 2019 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met de realisatie van het zonnepark aan de Oude Zutphenseweg. Wel hadden meerdere fracties in de raad moeite met de gevolgde procedure en was er een verschil van mening over de rol die de gemeente bij zo'n ingrijpend particulier initiatief moet nemen. Maar voor een motie van treurnis over de gevolgde procedure richting wethouder Van Ooijen en een motie van afkeuring aan het adres van oud-wethouder Wartena was geen meerderheid in de raad. 

Flora en fauna

Ondanks het oordeel van de rechter vinden omwonenden nog steeds dat de gemeente de vergunning nooit had mogen afgeven. Het zonnepark tast in hun ogen de natuur aan en ze vinden dat de gevolgen voor de flora en fauna beter onderzocht moeten worden. Maar de rechter vindt dat niet nodig. Die stelde onder meer dat initiatiefnemer Arnold Jurrius het park al zo heeft aangepast dat ook de das, een beschermde diersoort die in het gebied leeft, er straks nog steeds zijn gang kan gaan. 

Het zonnepark past in de plannen van de gemeente Brummen. Die heeft de ambitie om 240.000 zonnepanelen op daken te leggen, 100 hectare zonnepark aan te leggen en een plek te vinden voor 46 windmolens. Boer Jurrius wil hier zijn steentje aan bijdragen met 27 hectare aan zonnepanelen, waaromheen beplanting en een hekwerk moeten komen. 

Hoger beroep onzeker

Groot Obbink en nog elf andere gezinnen uit de buurt kunnen nog tegen de uitspraak in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Of ze dat gaan doen wordt nog overlegd. 'Hier moeten we heel veel geld in stoppen en ik vind het heel vervelend dat geld uiteindelijk bepalend is.'

Vier andere buren kunnen niet verder procederen, omdat ze volgens de rechter te ver weg van de locatie van het zonnepark wonen en daardoor geen belanghebbenden zijn. 

Zie ook: