Rechter zet streep door bestemmingsplan buitengebied Doetinchem

DOETINCHEM - De Raad van State heeft woensdag het 'Bestemmingsplan Buitengebied 2012' van de gemeente Doetinchem vernietigd. De Stichting Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek en de Gelderse Natuur en Milieufederatie gingen in beroep tegen het bestemmingsplan, omdat de gemeente niet genoeg rekening heeft gehouden met het stikstofbeleid.

'De gemeente Doetinchem is te optimistisch geweest', zegt Bernhard Oosting van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Volgens de Raad van State heeft de gemeente onzorgvuldig gehandeld door toestemming te geven voor meerdere uitbreidingen of nieuw te vestigen agrarische bedrijven, zonder dat hiervoor een milieueffectrapportage is opgesteld.

'De gemeente zal haar werk opnieuw moeten doen'

Ook hebben stukken voor sommige plannen niet ter inzage gelegen, waardoor het niet mogelijk was om zienswijzen in te dienen. 'De gemeente zal haar werk opnieuw moeten doen', aldus Oosting. 'Ze moeten op grond van de huidige situatie bepalen wat de stikstofuitstoot is op een bepaalde plek en of dit negatieve gevolgen kan hebben voor de natuur. Dit moet worden meegenomen, voordat een plan kan worden goed gekeurd', aldus Oosting.

De Stichting Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek is blij met uitspraak van de Raad van State 'Wij hebben als milieuwerkgroep al een aantal keren gezegd dat er dingen niet klopten, zegt Carla Oosterhoff. Met de uitspraak van de Raad van State worden wij hierin bevestigd.' 

Ook wilde de Mileuwerkgroep dat de bouw van zeven landhuizen op landgoed ’t Maetland bij Gaanderen niet door zou gaan. Volgens de Raad van State zijn hier wel de juiste procedures gevolgd en wijst dit bezwaar van de stichting van de hand.

Gemeente valt terug op oude plannen

De gemeente Doetinchem heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State. 'Dit betekent dat we als gemeente terugvallen op de voorheen geldende bestemmingsplannen', laat de gemeente in een verklaring weten. 'Dit zijn bestemmingsplannen die nog voor de gemeentelijke herindeling van kracht waren en dus verouderd zijn. We gaan nu aan de slag met een nieuw plan voor het buitengebied.'

Nieuwe bouwplannen worden, tot er een nieuw bestemmingsplan is, getoetst aan de oude bestemmingsplannen. De gevolgen kunnen daardoor per individueel geval verschillen en moeten per geval worden beoordeeld. 'De komende tijd wordt gebruikt om de consequenties van de uitspraak te beoordelen en daarop passende maatregelen te treffen', zo laat Doetinchem weten. De gemeente probeert de gevolgen voor de inwoners tot een minimum te beperken.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Doetinchem REGIO8 Doetinchem Nieuws
Deel dit artikel: