Veel weerstand tegen strenge afvalcontroles

GELDERMALSEN - Met een nieuw systeem voor gescheiden inzameling heeft Avri ook extra handhavers aangenomen. Ze controleren of afval wel op de juiste manier wordt weggegooid. Bij overtredingen volgt een boete van 104 euro. Het beleid leidt tot woede bij veel inwoners.

'Graag afspraak maken voor verhoor'. Die opmerking op een briefje van een handhaver van afvalinzamelaar Avri is Wilma Verhoeks uit Kapel-Avezaath helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. Ze is een van de honderden Rivierenlanders die de afgelopen maanden een bekeuring hebben gekregen voor het verkeerd aanbieden van afval.

En ze is niet van plan het erbij te laten zitten. 'Ik word gewoon neergezet als een crimineel', zegt zij. 'Klaarblijkelijk heb ik iets in de plastic container gegooid wat er niet in hoort. Een boete kan ik misschien nog accepteren, maar deze intimiderende toon niet.'

Avri heeft de strenge controles aangekondigd. Er zijn extra handhavers aangenomen om te controleren of het nieuwe inzamelsysteem met ondergrondse containers voor restafval en kliko's voor onder meer plastic goed gebruikt wordt.

Volgens Verhoeks is er iets fundamenteel verkeerd aan het systeem. Naast de manier waarop inwoners benaderd worden, is het belangrijkste bezwaar dat inwoners verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor iets dat ze mogelijk helemaal niet zelf gedaan hebben. Verhoeks: 'Wie zegt mij dat niet iemand anders -als mijn container aan de straat staat- zijn vuilnis in mijn container heeft gedumpt? Zo zou je iemand die je niet mag mooi een hak kunnen zetten en je bent tegelijkertijd van je vuilnis af.'

Belangengroep

Via Facebook is de Avezaathse op zoek gegaan naar inwoners die slechte ervaringen hebben met het beleid van Avri en de handhavers. Het bericht vindt veel weerklank: het is in een paar dagen tijd bijna 300 keer gedeeld en voorzien van een kleine 200 opmerkingen.

Verhoeks is van plan om onder meer uit deze reacties een belangengroep voor de inwoners op te richten. Deze heeft tot doel voor een beter beleid te zorgen, en hier een openbare discussie over te voeren. 'Het is niet dat mensen geen afval willen scheiden', zegt Verhoeks, 'Het zijn alleen de slechte condities en voorwaarden die de Avri stelt die niet functioneren. Daardoor krijgen de burgers dit op hun bordje. Ze moeten betalen en worden als criminelen weggezet.'

Verhoeks wil in eerste instantie in gesprek met Avri en de gemeentebesturen die het beleid van de afvalinzamelaar bepaald hebben. Mocht dat niet snel tot resultaat leiden, wacht de gang naar de rechter. 'Burgers die massaal schade lijden kunnen in een gezamenlijke procedure naar de rechter', zegt zij. 'Gezien de reacties lijkt me dat niet zo heel erg moeilijk.'

Avri wil de kwestie eerst intern afstemmen en kon deze week nog niet reageren op vragen.