ANALYSE | Is afblazen totale renovatie Arnhems gemeentehuis verstandig?

ARNHEM - Miljoenen moesten er extra in het Arnhemse gemeentehuis worden gepompt om de moderniserings- en duurzaamheidsambities van het stadsbestuur waar te maken. En dus trapte wethouder Jan van Dellen op de rem. Een natuurlijke reactie, zo lijkt het. Maar is dat ook de logische, rationele keuze?

Daarvoor is dieper inzicht in de cijfers nodig, en die heeft de wethouder niet gegeven. Ook in de ondervraging van Omroep Gelderland laat Van Dellen niet het financiële achterste van zijn tong zien.

'Terugverdienen van de investering is het grootste probleem', stelt hij. Vooralsnog zonder dit te onderbouwen. Vervolgens heeft D66 hem hier vragen over gesteld, waardoor er ongetwijfeld binnen enkele weken alsnog een uitleg komt.

Zie ook: D66 wil meer uitleg over afblazen renovatie Arnhems stadhuis

Incidenteel vs structureel

Als we kijken naar de informatie die de wethouder wel heeft verstrekt, dan gaat het om een forse verhoging van 14 tot 18 miljoen euro op de investeringskosten. Maar die zijn eenmalig. Terwijl aan het plan ook een besparing hing op met name de huur van het stadskantoor, waar nu nog een deel van de ambtenaren werkt. Daar betaalt de gemeente zo'n 5,7 miljoen euro per jaar voor, en die kosten zijn structureel.

Die investeringskosten hoeven ook niet in één keer te worden afgerekend. De gemeente heeft de gewoonte dat over 20 jaar te spreiden. In eerdere berekeningen liet de gemeente zien dat de totale jaarlijkse lasten 1,3 miljoen euro omlaag zouden gaan ten opzichte van de huur van het stadskantoor. Dat is inclusief de investeringskosten en bijhuur van kantoorruimte voor een deel van de ambtenaren voor wie geen plek zou zijn in het vernieuwde gemeentehuis.

Over 20 jaar betekent dit dat er nog 26 miljoen euro ruimte zit om in elk geval niet duurder uit te zijn. Die 18 miljoen euro extra, plus de risico's die Van Dellen daar nog bij ziet, passen daar best in. Tenzij er andere financiële haken en ogen aan het licht zijn gekomen. Maar die heeft de wethouder niet benoemd. En die informatie heeft de raad en u als burger natuurlijk wel nodig om te weten of er verstandig met belastinggeld wordt omgegaan.

Financiële lol

Maar de echte financiële lol begint natuurlijk als 'de hypotheek' na 20 jaar is afbetaald. Vanaf dat moment kunnen er miljoenen worden bespaard. En we mogen er toch vanuit gaan dat een goed gerenoveerd stadhuis een stuk langer meegaat dan 20 jaar.

Ondertussen werkt de wethouder aan een alternatief plan. Daarin worden de ambities stapsgewijs ingevoerd. En wie weet wordt dat een veel beter plan dan er nu ligt. Maar volgens Van Dellen leidt dat in elk geval tot hogere investeringskosten vanwege de fasering, meer overlast en minder huisvestingsvoordelen.

Kortom, we zijn erg benieuwd naar de details achter de verschillende scenario's. Het gaat tenslotte om veel belastinggeld en een flinke investering in duurzaamheid.

Zie ook: Renovatie Arnhems stadhuis gaat niet door: 14 tot 18 miljoen euro tekort

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
Deel dit artikel: