Speciaal onderwijs Kentalis van start in De Regenboog in Tiel

TIEL - In basisschool De Regenboog in Tiel begint komend schooljaar speciaal onderwijs voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn. Het gaat om een nevenvestiging van het speciaal onderwijs van de Nijmeegse organisatie Kentalis.

Er is in Tiel al een zogenoemde vroegbehandeling voor jonge kinderen uit deze doelgroep. Daarna gaan deze kinderen doorgaans naar het speciaal onderwijs van Kentalis in Oss, Groesbeek of Nijmegen. Vanaf komend schooljaar kunnen zij hiervoor dus terecht in de Tielse basisschool De Regenboog.

Het speciaal onderwijs is voor de groepen 1 tot en met 4. Daarna kunnen zij doorstromen naar de reguliere basisschoolgroepen. In deze regio maken ongeveer 35 kinderen gebruik van deze vorm van onderwijs, waarvan zo'n 15 uit Tiel.

Kosten

Er is gekozen om aan te sluiten bij De Regenboog, omdat deze school voldoende ruime heeft en gespecialiseerd is in het geven van goed taalonderwijs. De school moet wel verbouwd worden, wat de gemeente circa 125.000 euro kost.

Met de nevenvestiging in Tiel wordt ook geld bespaard. Momenteel reizen 15 kinderen met leerlingenvervoer vanuit Tiel naar Kentalis in Oss, Groesbeek of Nijmegen. Dat kost de gemeente Tiel ongeveer 350 euro per schooldag.

Eigen omgeving

'Daarbij hoeven de kinderen voortaan niet meer zo ver te reizen naar school en kunnen ze opgroeien met leeftijdgenoten uit hun eigen omgeving', aldus een woordvoerder van de gemeente Tiel. 'Ze krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben en kunnen na groep vier door de nauwere samenwerking eenvoudiger doorstromen in het reguliere onderwijs.'

Deel dit artikel: