'Gezinsveiligheid in Wijchen moet beter worden gecontroleerd'

WIJCHEN - Het Inspectieloket Sociaal Domein stelt dat de gezinsveiligheid in Wijchen beter in de gaten moet worden gehouden door zorgpersoneel. Eerder deed de gemeente vrijwillig mee aan een inspectie, waardoor zij nu feedback heeft voor een verbeterplan.

De organisatie Veilig Thuis is er voor gezinsleden die te maken hebben met onveilige situaties. Is een situatie wel veilig, maar spelen er nog steeds problemen, dan wordt het dossier overgedragen aan het Sociaal Wijkteam. 'Huiselijk geweld zorgt bijvoorbeeld voor een onveilige sfeer, maar is iemand verslaafd, dan vormt dat niet altijd een bedreiging voor de rest van het gezin', legt wethouder Titus Burgers uit.

Die onderlinge afstemming tussen Veilig Thuis en het Sociaal Wijkteam is volgens de inspectie nu niet goed genoeg geregeld.

Breder kijken naar gezinsproblemen

De gemeente Wijchen is een aantal jaar geleden benaderd door het Inspectieloket Sociaal Domein, met de vraag of ze mee wil werken aan een onderzoek. ‘We zien het als gratis feedback’, vertelt wethouder Burgers. ‘Gelukkig doen we veel goed, maar het is niet altijd even scherp wie voor welk dossier de leiding moet nemen.’ Daarom stelde de gemeente een verbeterplan samen, met het doel om toezicht op gezinsveiligheid strakker te regelen.

‘De deelname aan de inspectie is vrijwillig, maar het advies is niet vrijblijvend’, gaat Burgers verder. Volgens de inspectie moet Wijchens zorgpersoneel ook breder kijken naar alle problemen die spelen in en om het gezin. ‘Bekijk niet één individu, maar controleer alle gezinsleden en anderen die mogelijk effect hebben op de situatie’, aldus de wethouder.

'Hulpverleners raken overzicht kwijt'

Om alles beter te stroomlijnen, wil de gemeente een focus leggen op een ‘warme overdracht’ tussen Veilig Thuis en het Sociaal Wijkteam. Op die manier hoopt Wijchen de communicatie te verbeteren, zodat het duidelijk wordt hoe de gezinsveiligheid effectief in de gaten kan worden gehouden.

‘Bij zo’n proces zijn veel hulpverleners betrokken, waardoor zij het overzicht kunnen verliezen’, vertelt de wethouder. 'De communicatie moet beter, zodat duidelijk wordt welke organisatie bij welk dossier de leiding moet nemen.'

De komende tijd belooft de gemeente het verbeterplan uit te werken. Wanneer de inspectie het college over een jaar weer bezoekt, moet alles beter geregeld zijn.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.