'Rondweg Opheusden moet er nu echt snel komen'

OPHEUSDEN - Het plan voor een rondweg ten zuiden van Opheusden komt in een stroomversnelling. Het tracé ligt in grote lijnen vast en wethouder Stefan van Someren wil voor het einde van dit jaar de plannen op orde hebben. Als alles snel verloopt zou de aanleg in 2021 kunnen beginnen.

De rondweg voor Opheusden, door de gemeente randweg genoemd, is een langgekoesterde wens in het dorp. Met name het vrachtverkeer en het agrarische verkeer dat dwars door het dorp moet, is een doorn in het oog. Wethouder Stefan van Someren wil nu haast maken met het plan. Komende week is er een informatieavond voor omwonenden en andere belangstellenden.

Met de huidige voorspoedige ontwikkeling van een bedrijventerrein voor laanboombedrijven aan de A15, het Agro Business Centre (ABC), is er een extra motivatie om de randweg nu aan te leggen. Het tracé loopt grofweg over het ABC, over een nieuwe Lingebrug naar de zuidelijke Parallelweg en via een nieuwe spoorwegovergang langs de noordzijde van het spoor. Daar sluit hij dan aan op de Marktstraat of de Tielsestraat. De nieuwe weg loopt hoofdzakelijk over agrarische grond.

Onteigenen

Vanwege de bouw van woningen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de afgelopen periode, is het nu echt tijd de aanleg van de randweg door te zetten, vindt Wethouder Stefan van Someren. Hij moet het dan nog wel eens worden met een tiental grondeigenaren. 'We hebben met alle grondeigenaren al een keer een gesproken', zegt hij. 'Hier en daar zal het een uitdaging worden. We willen er graag samen uitkomen. Onteigenen is iets wat we liever niet willen.'

Van Someren heeft haast, omdat hij het plan graag gereed wil hebben voor de nieuwe Omgevingswet in 2021 ingaat. Dit zou een andere aanpak vereisen en dan weer meer tijd kosten. 

Of de schop ook daadwerkelijk de grond in kan, is nog van veel zaken afhankelijk. Naast medewerking van de grondeigenaren, kunnen bijvoorbeeld ook het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog of stikstofwetgeving roet in het eten gooien. Ook wil Neder-Betuwe bij het plan nadrukkelijk de aanleg van fietspaden betrekken, wat extra tijd kost.

Stikstof

Wat betreft de stikstofregels heeft Van Someren goede hoop. 'De toename van het verkeer is niet significant en er verdwijnt agrarische grond. Dat scheelt ook weer stikstofuitstoot. We denken dat we de balans binnen het plan kunnen oplossen.'

De gemeente heeft weliswaar geld voor onderzoek naar de randweg uitgetrokken, maar voor de aanleg zal de gemeenteraad nog diep in de buidel moeten tasten. Van Someren: 'Het is nog moeilijk te zeggen, maar ik denk niet dat we onder de tien miljoen euro uitkomen.'