Maneswaard straks afgesloten van Nederrijn en taboe voor motorboten

OPHEUSDEN - De plas in de Maneswaard bij Opheusden moet in de toekomst afgesloten worden van de Nederrijn. Gemotoriseerde vaartuigen zijn er dan niet meer toegestaan. Dat is een van de afspraken die de gemeenten Neder-Betuwe en Wageningen gemaakt hebben over de Maneswaard.

Afgelopen zomer werd de veiligheid op de plas die ook wel bekend staat als het baggergat aangekaart. De plek wordt veelvuldig gebruikt voor recreatie, zowel door zwemmers als mensen die er allerlei boten en jetski's te water laten.

De gemeente wil dit aan banden leggen. Dit is gecompliceerd omdat het gebied van oudsher tot de gemeente Wageningen behoort. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, onder beheer bij Geldersch Landschap en Rijkswaterstaat gaat over de veiligheid op het water.

Handhaven

Omdat Wageningen weinig prioriteit geeft aan dit gebied aan de overkant van de Nederrijn is nu met Neder-Betuwe afgesproken dat de boa's van de gemeente er de regels mogen handhaven. Daaronder vallen ook zaken als het nuttigen van alcohol, vuurtje stoken en naaktrecreatie.

Herinrichting

Het bedrijf K3 is op verzoek van Staatsbosbeheer bezig met een plan om de plas opnieuw in te richten. Natuurontwikkeling is daarbij het uitgangspunt. Daarbij zal een lichte vorm van recreatie wel mogelijk blijven. Er word baggerspecie in gestort om de plas ondieper te maken, met flauwere oevers en eilandjes. Dit moet zorgen voor meer soorten planten, vissen en andere waterdieren.

Wageningen en Neder-Betuwe hebben nu afgesproken dat de plas afgesloten wordt van de Nederrijn, wanneer dit project voltooid is. Er worden dan geen gemotoriseerde vaartuigen meer toegestaan. Voor zwemmers wordt een aparte plek ingericht.

Snelheidsbeperking

Daarnaast lobbyt Wageningen bij Rijkswaterstaat om op dit hele stuk van de rivier, van de brug bij Rhenen tot en met het Lexkesveer, de maximale snelheid vast te stellen op 20 kilometer per uur. Nu geldt er geen snelheidsbeperking.

Zie ook: