Eigenaar voormalig partycentrum naar rechter om 'Polenhotel'

ZALTBOMMEL - De eigenaar van voormalig partycentrum De Heeren van Suylighem stapt naar de rechter. Hij schrijft aan de wethouder dat hij met het nieuwe beleid arbeidsmigranten niet uit de voeten kan. Hij wil de bestemming 'logies' terug.

In het dorp Zuilichem ontstond onrust toen een ondernemer op het terrein van het voormalige partycentrum 200 à 400 Polen wilde huisvesten. De gemeente Zaltbommel hield dat plan tegen en kwam met een nieuw beleid arbeidsmigranten. 

Te weinig ruimte

Zoals het beleid er nu ligt mag de eigenaar maximaal 150 arbeidsmigranten huisvesten en moet hij met inwoners van Zuilichem in gesprek. Dat kan bijvoorbeeld gaan over vrijetijdsbesteding in het dorp of angst voor overlast van auto's. 

De eigenaar vindt dat hij binnen het beleid te weinig ruimte krijgt op zijn terrein. 'Bouw van chalets is de enige optie binnen het nieuwe beleid van de gemeente,' staat in de brief. Ook vindt hij de procedure die hij moet doorlopen om een vergunning te krijgen te lang duren. 

Zie ook: Zaltbommel heeft eindelijk een oplossing voor zijn arbeidsmigranten

Geen uitzondering

In de raadsvergadering van donderdagavond gaat het er kort over. Wethouder Gijs van Leeuwen benadrukt dat hij geen aanleiding ziet om het beleid te wijzigen. Eventuele aanpassingen van het beleid zouden in de raad moeten plaatsvinden, maar die brengt het niet ter sprake.

Wel is de brief van de ondernemer aanleiding voor een motie van het CDA, gesteund door combinatiepartij PvdA/GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en Groep Melse. Zij willen graag dat de wethouder de raad informeert over de uitvoering van het nieuwe beleid. 'Als er dilemma's ontstaan moet er een verzameling van de issues komen,' klinkt het. De raad neemt de motie aan. De wethouder informeert de raad half februari.

Puzzelen in Zuilichem: waar komen arbeidsmigranten te wonen?

De aanvragen voor vergunningen stromen inmiddels binnen bij wethouder Gijs van Leeuwen. Niet alleen voor massale huisvesting, maar ook voor woningen bij tuinders die op hun eigen terrein hun personeel kwijt willen. Hierdoor neemt de behoefte aan geconcentreerde huisvesting af. Toch zal er op sommige plekken nog geconcentreerde huisvesting nodig zijn. Dat is een puzzel die de wethouder samen met de inwoners legt.

'Geen paniek' 

Het betekent dus niet dat het plan helemaal van de baan is, beseft Stef den Tek, voorzitter van Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB). Inwoners verenigden zich in 2017 in de ZBB om te voorkomen dat het Polenhotel er zou komen. De rust in het dorp is neergedaald nu er een nieuw beleid ligt.

De rechtszaak van de eigenaar verandert dat niet. Den Tek: 'Wij hebben het gevoeld dat we voldoende inspraak hebben zodat er geen overtallige huisvesting zal komen.' Zelfs als de eigenaar de rechtszaak wint voorziet hij geen problemen. 'Dat betekent dat hij nog steeds de burger nodig heeft om zijn plannen door te zetten.'

De rechtszaak vindt 31 januari plaats.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Zaltbommel Zaltbommel Nieuws
Deel dit artikel: