Arnhemse kinderen straks vanuit basisschool naar de tandarts

ARNHEM - In Arnhem krijgt 22 procent van de kinderen geen periodieke controle bij de tandarts. Dat is slechter dan het landelijk gemiddelde. Ondanks dat mondzorg voor kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daar moet wat aan gebeuren, vinden PvdA en SP. Ze komen daarom met een plan.

Zo zou de gemeente een brief moeten sturen als kinderen 1 jaar worden met informatie en een oproep voor controle. Voorlichting en stimulatie moet plaatsvinden via consultatiebureaus en sociale wijkteams. Maar ook moet er een 'haal en breng service' voor basisscholen komen.

Tandartsbus

Dat betekent dat kinderen van school worden opgehaald en teruggebracht om naar de tandarts te gaan. Of er komt een 'tandartsbus' naar de scholen toe. Dat zou wel een flinke investering van de ondernemer vragen, die dan wel de garantie wil dat scholen daar ook echt gebruik van maken. Extra kosten zijn er niet, de gemeente moet volgens het voorstel wel als aanjager dienen voor dit plan.

En dat ziet het college niet zitten. De opdracht voor voorlichting is expliciet bij de VGGM weggelegd, laat wethouder Roeland van der Zee weten. Volgens hem willen directies van basisscholen bovendien niet meewerken aan de haal- en brengservice. Onder meer omdat mondzorg de verantwoordelijkheid van ouders zou zijn. Ook toestemmingsverklaringen en risico's tijdens het vervoer en bij behandelingen zouden volgens Van der Zee een struikelblok vormen.

'Op z'n zachtst betreurenswaardig'

JVT Mondzorg voor kids, een organisatie die de haal- en brengservice zonder winstoogmerk aanbiedt, reageert furieus op de reactie van Van der Zee. Deze roept volgens directeur Raoul Trentelman het beeld op 'dat alles onder controle is' en het ingezette beleid 'verantwoord en effectief' is. 'Helaas is de werkelijkheid anders', constateert Trentelman. Volgens hem kijkt het college 'het liefst de andere kant op'. 'En dat zou op z'n zachtst betreurenswaardig zijn.'

Het college mag dan terughoudend zijn, de gemeenteraad beslist over het voorstel. En die is in grote mate positief. Alleen de VVD lijkt tegen, omdat zij hierin geen extra sturende rol voor de gemeente ziet weggelegd. Raadslid Steffenie Pape kijkt liever naar de onderliggende vraag 'hoe het komt dat het ouders niet lukt om met hun kinderen naar de tandarts te gaan'.

'Geen inspanning van scholen'

De eventuele belasting van scholen is voor veel fracties wel een aandachtspunt. 'Geen inzet van scholen moet geregeld zijn', stelt Mattijs Loor (D66). Maar scholen hoeven ook geen inspanning te leveren, volgens Sarah Dobbe (SP). 'Ik ben wel overtuigd, maar hoe gaan we de scholen overtuigen?', vraagt Tülay Gemici (GroenLinks) zich af. Die communicatie is volgens Eric Greving (PvdA) juist onderdeel van het voorliggende plan. 'Maar scholen waar dit al gebeurt, zijn positief.'

Ook het betoog van Janine Bezem (manager zorg VGGM) is een ondersteuning voor het voorliggende voorstel, bevestigt zij. En gezien de reacties van het merendeel van de fracties zal het initiatief over enkele weken wanneer de raad stemt, worden aangenomen.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.