Gemeenteraad eist openheid bij verkoop Arnhemse huurwoningen

ARNHEM - De gemeente Arnhem wordt gevraagd toezicht te houden op enkele afspraken bij de verkoop van huurwoningen aan de Braamberg en Schuttersberg. Maar dat wil de gemeenteraad alleen overwegen als ze inzicht krijgt in alle contracten en documenten. 'Waar zeggen we nu ja tegen?', vraagt fractievoorzitter Eric Greving (PvdA) zich af.

Eind vorig jaar werd bekend dat de woningbouwvereniging voor ambtenaren (WBvA) haar woningvoorraad voor 28 miljoen euro verkoopt aan RVG Real Estate. De gemeente zag daarbij af van de koop. Hoewel de huidige afspraken voor de huurders goed lijken, vrezen veel partijen een 'gouden deal' voor de investeerder.

Zie ook: Arnhemse huurwoningen verkocht: 'Een gouden deal voor de investeerder'

De WBvA zal zichzelf opheffen als de verkoop is afgerond. Dat zal gebeuren na de renovatie. RVG Real Estate krijgt namelijk 18 miljoen euro om de woningen op te knappen en te verduurzamen tot energielabel A. Het bestuur van WBvA vraagt de gemeente daarom om vanaf 2023 toe te zien op enkele afspraken die ze met RVG Real Estate heeft gemaakt.

Gemaakte afspraken

Het gaat om de afspraken dat huurverhoging voor zittende huurders tot en met 2029 maximaal de inflatie mag zijn, dat sociale huur op de Schuttersberg ook sociale huur blijft en dat bewoners op de Braamberg na de renovatie hun eigen woning kunnen kopen.

Ook de bewoners roepen de gemeenteraad in een brief op deze rol op zich te nemen. Ze vrezen voor de gevolgen van een faillissement van de vereniging als de verkoop niet doorgaat. Maar het bestuur van WBvA weigert vooralsnog inzicht te geven in de contracten. Ook de bewoners krijgen deze niet te zien. En dat vormt voor de gemeenteraad een struikelblok.

'Volledige openheid'

'We kunnen alleen instemmen na volledige openheid in de gang van zaken', zegt raadslid Mattijs Loor (D66). En daar sluiten vrijwel alle fracties zich bij aan. 'Als de risico's niet bekend zijn, kunnen wij geen toezichthoudende rol op ons nemen', meent ChristenUnie-voorman Daniël Becker. Die documenten mogen van de gemeenteraad ook vertrouwelijk worden verstrekt.

Wethouder Ronald Paping is teleurgesteld in de houding van de gemeenteraad. 'Maar wat had u dan verwacht vanavond?', vraagt raadslid Scott van den Broek (CDA) zich af. 'Er ligt niet eens een concreet voorstel waar wij over kunnen besluiten.' Paping had in elk geval een 'positieve intentie' gehoopt op de 'beperkte rol' die voorligt. Mogelijk kan dit volgens hem ook betekenen dat de WBvA nu een andere partij zoekt die de borgende rol op zich wil nemen.

'Allemaal geregeld'

Ook het bestuur van WBvA laat in woord en gebaar blijken ontevreden te zijn met het verloop van het debat. 'Het is allemaal geregeld', werpt één van de bestuurders Greving toe tijdens zijn betoog. 'Maar ik weet dat niet', reageert Greving. 'En dan vind ik het heel moeilijk om een besluit te nemen.'

Of het bestuur alsnog openheid in de stukken geeft, daar wilde voorzitter Marja de Bruyn na afloop van de vergadering niet op reageren. Ze komt hierop terug na intern overleg.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.