Zutphen trekt opnieuw portemonnee voor zwembad IJsselslag

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen stelt opnieuw extra geld beschikbaar voor zwembad IJsselslag. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Het bedrag, meer dan 3,5 ton, is bedoeld voor een gat in de begroting van Stichting Sportaccommodaties Zutphen. Dat is de exploitant van het zwembad.

Het tekort op de begroting van 2018 heeft volgens de stichting te maken met hogere personeelskosten, energiekosten, administratiekosten en de kosten voor interim managers.

Een ruime meerderheid (19 stemmen voor, 7 tegen) van de gemeenteraad stemde maandagavond in met de extra financiële steun van 368.342 euro,

Algemene reserve wordt tóch aangeboord

Wethouder Laura Werger stelde eerder voor om 127.342 euro van de financiële tegemoetkoming uit de algemene reserve te halen. Raadsleden reageerden twee weken geleden verbaasd op dit voorstel, omdat de bodem van de gemeentelijke spaarpot bijna in zicht is. 

'We hebben afgesproken dit niet meer te doen. Afspraak is afspraak', zei Rein Rutten (D66) destijds. De wethouder kreeg daarom de opdracht om met een nieuw dekkingsvoorstel te komen. 

CDA is tegen

In het definitieve voorstel aan de raad is het bedrag dat gehaald wordt uit de algemene reserve bijgesteld naar iets minder dan een ton. Het CDA vindt dat nog steeds te veel en stemde daarom tegen het voorstel.

'Natuurlijk moet het tekort gedekt worden, we hebben geen keus. Maar de wijze waarop het gedekt wordt, daarin hebben we wél een keus.' Volgens CDA'er Hein Brunsveld slaat het college de plank mis door een greep te doen uit de algemene reserve. 'Het tekort is al het hele jaar bekend. Er had eerder gezocht kunnen worden naar alternatieven.' 

Naast de algemene reserve haalt het college ook geld uit andere potjes. Het grootste deel komt uit de post 'onvoorzien'. De rest, 30.000 euro, komt uit potjes voor buurtsportcoaches en de Jeugdsubsidie regeling Sport. 'Dit is geen bezuiniging, er is daar budget over', aldus wethouder Werger. Volgens de wethouder is het onmogelijk om de algemene reserve niet aan te boren.

Structurele tekorten

Het is niet voor het eerst dat de gemeente bijspringt bij zwembad de IJsselslag, dat in augustus 2015 haar deuren opende. Vorig jaar trok de gemeente al 150.000 euro uit om de begroting over de jaren 2016 en 2017 rond te krijgen. Wethouder Laura Werger liet toen weten dat er sprake was van stijgende inkomsten. 

Omdat de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) structureel geld tekort komt, besloot de gemeenteraad eerder dit jaar om het subsidiebedrag voor het zwembad te verhogen. De komende drie jaar krijgt het bad er per jaar 100.000 euro bij. In 2020 komt daar eenmalig nog eens 25.000 euro extra bovenop.

Volgend jaar bijspringen?

Of het genoeg is om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen, is de vraag. Ondanks stijgende bezoekersaantallen en horeca-inkomsten verwacht het zwembad ook over 2019 een tekort van 230.000 euro. Omdat de subsidieverhoging dan nog niet geldt, ziet het ernaar uit dat de gemeente ook volgend jaar moet bijspringen. 

Zie ook: