Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Ellie Smeekens

Er zijn voor elkaar.

Luister hier naar het fragment

 

Ik werk in een inloophuis in Sint Marten in Arnhem. Inloophuizen zijn plekken waar je zomaar binnen kunt lopen voor een kop koffie, wat gezelligheid, even rustig zitten, een gesprek of hulp bij problemen. Vaak zijn er ook activiteiten als een maaltijd, creatief bezig zijn, een koor etc.

Vooral mensen die wat alleen door het leven gaan, weten inloophuizen te vinden.

In ons inloophuis, zoals in veel inloophuizen, werken we vanuit de zogenaamde presentiebenadering. Die werkwijze is ontwikkeld op basis van het werk van twee pastores die optrokken met mensen in arme stadswijken. De kern van deze benadering is het aandachtig en zonder oordeel bij mensen zijn.

De presentiewerker sluit aan bij waar mensen zijn en zoekt het binnenperspectief.

Dat wil zeggen dat hij of zij probeert om met mensen mee te kijken door hun ogen en te begrijpen waarom iemand doet en spreekt zoals hij of zij doet, vanuit zijn of haar ervaringen in het leven.

Dat wil niet zeggen dat je het eens hoeft te zijn met wat iemand zegt of doet.

Maar door het terughouden van je oordeel kunnen mensen de ruimte en het vertrouwen voelen om zich uit te spreken.

En kun je met elkaar op zoek naar waar het iemand werkelijk om gaat.

Een zieke man die steeds maar weer in conflict kwam met iedereen en met allerlei instanties omdat hij vond dat hij onvoldoende zorg kreeg, kon ontdekken dat de werkelijke pijn zat in het gevoel dat hij als oud vuil behandeld werd en er blijkbaar niet toe deed als mens.

Hij voelde zich afgescheept met onvoldoende en slechte zorg. Dit gevoel van behandeld te worden als oud vuil herkende hij zo goed uit zijn verleden, waar hij altijd had moeten knokken voor zijn bestaansrecht. Hij zag ook in dat dit gevoel, vanuit de ervaringen in zijn jeugd, snel en niet altijd terecht weer in hem werd opgeroepen in het heden.

In de presentiebenadering gaat het niet op de eerste plaats om het oplossen van problemen. Soms zijn problemen zo complex of zitten ze zo diep dat ze moeilijk of niet op te lossen zijn.

Het gaat er veel eerder om om bij mensen te blijven ook dan als de problemen niet oplossen. Dit bij mensen blijven, ook al kun je verder niets doen, lijkt misschien niet zo veel voor te stellen maar is van grote betekenis. Misschien is het wel het belangrijkste wat we voor elkaar kunnen doen. Mensen voelen zich gezien en zijn niet meer zo eenzaam in hun problemen. Dat kan heel troostend zijn.

De presentiebenadering blijkt vooral te werken voor mensen die door omstandigheden de regie over hun leven zijn kwijtgeraakt. Dan gaat het om mensen die zich wat aan rand van de samenleving bewegen, maar evengoed om ouderen die voelen dat ze steeds afhankelijker worden, of mensen die langdurig ziek zijn, mensen die een dierbare verloren hebben.

De presentiebenadering kun je leren, maar er zijn ook heel veel mensen die dit al van nature doen. Goede bezoeksters en bezoekers in bezoekgroepen vanuit kerken, Zonnebloem, maatjes en buddys, gastvrouwen en gastheren in inloophuizen of verpleeghuizen etc.

Het zijn vaak mensen die met een groot hart hun medemens nabij zijn.

Als gelovig mens vind ik het heel mooi dat die presentiebenadering aansluit bij de Godsnaam. In het bijbelboek Exodus maakt God zich aan Mozes bekend met de naam:

‘Ik ben die is’, of ook wel ‘Ik zal er zijn’. God belooft dus niet om onze problemen op te lossen. Hij belooft wel om er te zijn, om mensen die op Hem vertrouwen niet in de steek te laten. Gods aanwezigheid mogen we ook ervaren in de zorg en aandacht van mensen om ons heen.

Vandaag vieren we de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingsperiode van vier weken op het grote feest van Kerstmis.

De Advent is bedoeld als een periode van inkeer en van bezinning op wat echt belangrijk is in het leven. Inkeer en bezinning opdat we in gelovige woorden open mogen gaan voor Gods presentie, voor zijn liefde en nabijheid in een mensenkind wiens geboorte we vieren met Kerst. Een menskind dat ons leven gedeeld heeft en dat ons uitnodigt om ook elkaar nabij te zijn.

Inkeer en bezinning opdat we in wereldlijke termen open mogen gaan voor het licht dat terugkeert met kerst, licht dat we mogen zijn voor elkaar en dat we mogen delen met elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!