Nijmegen past Wob-regels aan de praktijk aan

NIJMEGEN - Eigenlijk hoorde het niet, maar het gebeurde wel: verzoeken aan de Nijmeegse gemeenteraad op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur werden tot nu toe altijd door het college afgehandeld. Dat mocht formeel niet, maar nu wil burgemeester Bruls de regels aanpassen zodat die weer in de pas lopen met de praktijk.

De Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Die informatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Geheimhouding

In het dossier Hilckmann stelt de gemeente bijvoorbeeld dat de contracten die Nijmegen heeft gesloten met een projectontwikkelaar niet openbaar moeten worden omdat dit de onderhandelingspositie van de Waalstad bij toekomstige bouwprojecten zou schaden. Verzoeken van onder meer Omroep Gelderland en dagblad De Gelderlander op grond van de Wob werden om die reden (deels) afgewezen.

Vaak zijn die verzoeken gericht aan de gemeenteraad, zo schrijft burgemeester Bruls, maar die worden al jaren afgehandeld door het college. Maar dat mag dus eigenlijk niet, zo blijkt uit een brief van Bruls aan de gemeenteraad. 'Recentelijk is door de commissie voor bezwaarschriften van de gemeenteraad geconstateerd dat deze handelwijze formeel niet juist is. Het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur  gericht aan de raad, dient door de raad te geschieden.'

Wettelijke termijnen

Toch wil Bruls graag vasthouden aan de bestaande praktijk. Daarmee worden de wettelijke termijnen gehaald, zo schrijft hij. 'De verzoeken kunnen in de praktijk nogal eens arbeidsintensief zijn en dus tijd nemen. Indien de raad, nadat de behandeling is afgerond, alsnog in een raadsvergadering een officieel besluit moet nemen is de kans dat de wettelijke termijnen worden overschreden zeer aanwezig.'

'Geen probleem'

Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries ziet geen probleem in het voorstel. 'Veel mensen die een Wob-verzoek doen weten niet eens het verschil tussen de raad en het college. Alleen als ze echt specifiek een verzoek aan de raad doen, moet die zich daar natuurlijk over kunnen buigen.'

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Nijmegen Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: