Zorgaanbieder Wijchen opgeheven

WIJCHEN - Zorgaanbieder Rondom Wijchen wordt per 1 januari 2020 opgeheven. De organisatie is te complex en daarbij komen er opnieuw veranderingen vanuit Den Haag waardoor het college en de organisatie zelf vinden dat deze vorm moet stoppen.

Rondom Wijchen werd in 2017 opgetuigd om zorgtaken uit te voeren. De kosten voor zorg en bedrijfsvoering moesten omlaag, maar daarvoor blijkt de organisatievorm te complex. Zo concluderen het college en het bestuur van Rondom Wijchen nu. Daarnaast wil de regering het jeugdhulpstelsel hervormen. 'Hierdoor ontstaat een geheel andere en nieuwe situatie', zo schrijft wethouder Titus Burgers.

Continuïteit van zorg

Om te zorgen voor continuïteit van de zorg en welzijn, neemt de gemeente Wijchen in goed overleg met Rondom Wijchen de leverancierscontracten over. De toegang tot zorg voor inwoners blijft georganiseerd via het sociale wijkteam. Voor de ontvangers van zorg verandert er dus niets.

Tekort

Volgens wethouder Burgers heeft Wijchen net als de meeste gemeenten in Nederland een tekort voor de uitvoering van de taken in met name de jeugdzorg en de ondersteuning thuis.

Burgers: 'Een andere aanpak is nodig. Anders dan eerder willen we niet meer alleen opdrachtgever en subsidieverstrekker zijn, maar veel meer als regisseur optreden. De uitvoering laten we met vertrouwen over aan de ervaren spelers op het gebied van zorg en welzijn. Mensen en organisaties die weten wat hier speelt, omdat ze nu ook al actief zijn in Wijchen.'

Coöperatie Rondom Wijchen

Rondom Wijchen is de zorgcoöperatie van lokale en regionale aanbieders van welzijn en zorg in de gemeente Wijchen zonder winstdoelstelling. Vanaf januari 2018 krijgt Rondom Wijchen jaarlijks subsidie voor uitvoering van de gemeentelijke taken voor jeugdzorg en Wmo nieuw (Wet maatschappelijke ondersteuning).

In 2018 was de subsidie 10,3 miljoen euro, na dit eerste jaar bleek een tekort van afgerond 3 miljoen euro op de zorgbudgetten. In 2019 ontvangt Rondom Wijchen bij de start 11,2 miljoen subsidie en na ophoging afgerond 14 miljoen euro voor zorgkosten.

Meer over dit onderwerp:
De Belofte Gemeente Wijchen Wijchen Nieuws
Deel dit artikel: