Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Martin Berghuis

Bidden is makkelijk

Luister hier naar het fragment

Bijbellezing uit: Jakobus 5:13-18 (NBV)

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden (een andere vertaling zegt: gezond maken – hier staat het Griekse woordje soozoo, dat zowel fysieke genezing als redding van je ziel betekent), en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort”.

Ziekenzalving – ik doe het graag. Nee, dat is niet iets typisch Rooms-Katholiek en evenmin lees ik het hier als iets dat beperkt blijft tot de laatste uren van je leven. Ik hou van ziekenzalving omdat het … zo gewoon is! Middenin de omstandigheden van ons dagelijks leven. Zo begint de tekst. Ben je blij? Zing! Heb je het moeilijk? Bid dan. Ben je ziek? Roep de leiding van de kerk (en die kerk dat was in die tijd gewoon een huiskamertje vol) om met jou te bidden en je te zalven met olie.

Nou, dat doen we dan. Gewoon met een groepje direct betrokken mensen of vrienden. Met een beetje geurige olijfolie, ooit gekocht in Jeruzalem, maak ik met mijn wijsvinger een kruisteken op het voorhoofd van de zieke. En dan vindt plaats waar het ten diepste om gaat: het gebed. Meermalen wordt het gebed in Jacobus 5 genoemd. Het gaat niet om de zalfolie, het is geen magic oil. Evenmin zit de kracht in mijn woorden als predikant of pastor. De kracht zit ‘m in het bewogen gebed dat we rond een zieke hebben. Ieder bidt in zijn of haar eigen woorden. Kort, lang, 1x, 2x, vaker. Met datgene wat God je op het hart geeft om te bidden. Soms komt er spontaan een lied of bijbelwoord op en delen we dat. Het gebed is zo’n krachtig wapen – je zet als het ware God aan het werk voor de persoon waar je zoveel om geeft. Je legt iemand figuurlijk aan de voeten van Jezus, zoals de vier vrienden in Markus hoofdstuk 2 een verlamde vriend bij Jezus brachten. In de kracht van het gebed worden we vergeleken met Elia. Ja, zijn gebed werkte wonderlijk uit. En ook hier belooft de bijbel: er gebeurt altijd wat. Soozoo: redding, genezing, opgericht worden – van binnen (in je hart), van buiten (in je lichaam). De zalving is als het ware een onderstreping van je gezamenlijk gebed. Nee, ik geloof niet in wonderen op bestelling. Ik beloof niks. We doen slechts wat God ons in Jakobus opdraagt: bidden. En we laten aan God over wat er gebeurt. Maar altijd merk ik dat het uitwerkt in, zoals dat zo mooi in de oude vertaling van Psalm 138:3 staat: “Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel”.

Bidden is het beste dat je voor een ander kunt doen. Hoe? Door samen met iemand (1 op 1) te bidden of dat in een klein groepje voor iemand te doen. In alle eerlijkheid en kwetsbaarheid, je deelt iets van je leven. Omdat je om elkaar geeft. Het doet intens veel met mij dat te doen òf om zelf te ondergaan dat mensen voor mij bidden. Ja, ook natte ogen… Het is niet niks. Met huid & haar, hart & ziel ga je er in. Gewoon, bidden als mens voor een mens. Niemand kan zonder.

Ik pleit voor een grotere vrijmoedigheid hierin. Bid voor elkaar. Vraag het aan elkaar: wat mag ik voor je bidden? Durf het te vragen, durf het te ontvangen. Doe het met je dagelijkse taal, zoals jij bent: gewoon en mét geloof dat God je gebed hoort. En wees creatief. Omdat ik momenteel parttime voorganger ben ik 2 baptistengemeenten kan ik niet bij iedereen op huisbezoek. Waar nodig bel ik. En altijd vraag ik: vind je het goed dat ik voor de telefoon voor jou bidt? Ja, waarom niet? Kan toch ook! Is even wennen, maar zelden iemand die weigert. Of toch? Eén keertje was er een lieve zuster die ik dit ook aanbood. Het was even stil aan de andere kant van de telefoon. Toen zei ze: “Ik heb liever dat je langs komt!” De schat!

Lieve mensen: met wie ga jij vandaag bidden? Om wie geef jij zoveel dat je dit in alle gewoonheid durft aan te bieden? Bidden is het beste dat je voor een ander kunt doen!

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!