Provincie dreigt met ingrijpen in zelfstandigheidsdiscussie Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - De provincie Gelderland dreigt met ingrijpen in de discussie over de zelfstandigheid van Scherpenzeel als gemeente. Dat maakt de lokale ChristenUnie op uit een brief van de provincie, die de raadsleden woensdagmiddag hebben gekregen. In Scherpenzeel wordt al maanden gediscussieerd over zelfstandig blijven of een gemeentelijke herindeling met het naastgelegen Barneveld.

In de brief uit het college van Gedeputeerde Staten scherpe kritiek op het eindrapport van een stuurgroep over de toekomst van Scherpenzeel. Het rapport 'mist balans' en geeft op verschillende momenten 'een vertekend beeld van de werkelijkheid'.

De ChristenUnie in Scherpenzeel schrijft in een persbericht, dat 'de conclusies die worden getrokken duidelijk gekleurd worden door de wens om zelfstandig te blijven'. 

Het college van Gedeputeerde Staten schrijft verder aan de Scherpenzeelse politiek, dat zij vertrouwen moeten hebben in het besluit van de gemeenteraad over zelfstandigheid of samenvoeging met Barneveld. 'Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie'. 

Oppositieleider: bijzondere brief

Fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen van de SGP laat weten dat hij het 'bijzonder vindt dat de provincie dit schrijft'. Volgens Zwankhuizen is het rapport slechts één van de bronnen waar zij zich op baseren. 'Ze wachten nog op het rapport van onze externe onderzoeker.'

Ook tijdens de ledenbijeenkomst van de SGP werd volgens de fractievoorzitter heel duidelijk dat hun achterban het mooi zou vinden als de gemeente zelfstandig kan blijven, 'maar niet tegen elke prijs'.

Volgens Willem Schuur, fractievoorzitter van collegepartij Pro Scherpenzeel, leest de brief als een duidelijke vingerwijzing naar het standpunt van de provincie. Hij vertaalt dat standpunt zo, dat Scherpenzeel nu nog zelf kan kiezen voor gemeentelijke herindeling en zo niet, dat de provincie dan dat gaat initiëren.  

Donderdagavond mogen inwoners van Scherpenzeel hun mening over de toekomst van Scherpenzeel laten horen tijdens een bijeenkomst in Kulturhus De Breehoek. Raadsleden hebben afgesproken om zich terughoudend op te stellen tijdens deze avond. 

Zie ook: Fusie met Barneveld verdeelt Scherpenzeel: 'Wat hebben wij straks te vertellen?'