Tiel wil centrale woongebouwen voor buitenlandse arbeiders

TIEL - Tiel wil speciale woongebouwen mogelijk maken waarin honderden arbeidsmigranten kunnen wonen. Het college van burgemeester en wethouders heeft regels opgesteld waaraan deze gebouwen moeten voldoen. Het stadsbestuur is met twee uitzendbureau's in gesprek over zo'n gebouw.

In Tiel wonen twee- tot drieduizend buitenlandse arbeidskrachten, die via uitzendbureaus onder meer werken in de logistiek, industrie en als plukker in de fruitteelt. Vorig jaar kwam de stad met regels om paal en perk te stellen aan het verkameren van gewone rijtjeshuizen en andere panden in de stad om er deze arbeidsmigranten te vestigen. Dat leidde regelmatig tot slechte woonomstandigheden en overlast voor de buurt. 

Het college vindt het daarom een goed idee om arbeidsmigranten in centrale gebouwen te vestigen. Bij zo'n gebouw moet voldoende parkeerruimte zijn en voorzieningen voor ontspanning, sporten of boodschappen doen.

Woningen terug naar de inwoners

Het gebouw zou een volwaardig appartementengebouw moeten zijn. Zo'n professionele centrale locatie zou 100 tot 350 slaapplaatsen moeten tellen. In totaal denkt Tiel aan het realiseren van duizend slaapplaatsen op deze manier. De mensen die er komen wonen, moeten in de regio werkzaam zijn. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de uitzendbureau's per zes slaapplaatsen één reguliere woning weer beschikbaar stellen voor de woningmarkt.

Nog geen locaties

Er zijn nog geen potentiële locaties bekendgemaakt. Ze zouden bij voorkeur wel dicht bij de bebouwde kom moeten liggen, verspreid over de stad op een perceel van circa een hectare. De gemeenteraad bespreekt de plannen in december. Pas daarna kijkt de gemeente naar mogelijke locaties.

Regionale afspraken

Diverse gemeenten in het rivierengebied werken aan beleid rond de huisvesting van het toenemende aantal arbeidsmigranten. Werknemers die langer dan drie maanden in Nederland zijn, moeten zich nu inschrijven bij de gemeente. Voor werknemers die hier korter verblijven, voeren steeds meer gemeenten een nachtregister in, zodat er ook verblijfsbelasting geheven kan worden.

De gemeenten willen regionale afspraken maken om te voorkomen dat het huisvestingsprobleem zich steeds verplaatst. Tiel stelt voor om het toezicht en de handhaving op goede huisvesting ook regionaal te gaan doen.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
Deel dit artikel: