Werkzaamheden aan natuurreservaat Aalten uitgesteld door chemisch stofje

HEELWEG - De werkzaamheden in natuurreservaat het Aaltense Goor zijn uitgesteld. De PFAS zorgt voor vertraging. Dat laat Waterschap Rijn en IJssel weten.

door Melanie Lokate

Rond deze periode zouden de werkzaamheden in het natuurgebied beginnen. Alle vergunningen zijn binnen, maar door strengere wetgeving gooit het chemische stofje PFAS - niet te verwarren met de stikstofproblematiek - roet in het eten. 

PFAS is een verzamelnaam voor een groep soms giftige stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn. Het veelvuldig voorkomen van deze, door de mens geproduceerde stoffen, in het milieu is nog maar recent bekend. Hierdoor is nog niet duidelijk hoeveel van deze stoffen maximaal in de grond mogen voorkomen zonder dat deze schadelijke effecten hebben voor mens en milieu.

Op dit moment wordt in het Aaltense Goor onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van PFAS. Als er geen PFAS in de grond wordt aangetroffen, kunnen de werkzaamheden beginnen. Als er wel PFAS wordt aangetroffen moet gekeken worden welke stappen nodig zijn om toch met de werkzaamheden te beginnen.

Wat moet er met het natuurreservaat gebeuren?

Het bestaande natuurgebied wordt uitgebreid met 25 hectare. Sloten worden gedempt en greppels verwijderd om zo meer water in het gebied vast te houden. Daarnaast komt er een waterberging. Bij extreme regen kan hierin het water worden opgevangen.

Het Aaltense Goor is van oorsprong een veengebied. Het gebied wordt gebruikt voor kleinschalige landbouw. De watersalamander en bruine kikker, karekiet, wielewaal, tuinfluiter en geelgors komen er voor.

Verkoop woningen

De drie wooneenheden op de plek van een voormalige agrarische bedrijfslocatie staan te koop. Het betreft de woningen aan de Goordijk 1a en 1-3.

Daarnaast zijn alle eigenaren in het gebied die grond bezitten dat groter is dan 5 hectare benaderd voor kavelruil. Ruim 30 belangstellenden hebben zich gemeld. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met agrariërs.

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
Gemeente Aalten Aalten Nieuws
Deel dit artikel: