Tiel schroeft lasten verder op, maar is nog niet uit de problemen

TIEL - Tiel gaat meer rekenen voor het aanvragen van vergunningen en meewerken aan bouwprojecten om het hoofd te bieden aan almaar stijgende zorgkosten. Daarbij wordt een flink beroep gedaan op reserves en worden investeringen uitgesteld. Bovenop de bezuinigingen die eerder dit jaar bedacht zijn, biedt dit de stad enige financiële lucht. Maar Tiel is met deze nieuwe begroting nog lang niet uit de problemen.

In het voorjaar presenteerde het stadsbestuur een plan om de broekriem flink aan te halen. Over de hele linie wordt bezuinigd op zaken als cultuur, sport en evenementen. Daarbij stijgt de gemeentelijke belasting (ozb) met 9 procent en wordt het parkeren duurder. Hoewel deze maatregelen in november nog formeel moeten worden vastgesteld, werd in mei al duidelijk dat het niet voldoende zou zijn om Tiel weer in de groene cijfers te krijgen.

Met de nieuwe berekeningen voor de bijdragen vanuit het Rijk in september ziet het er iets rooskleuriger uit. De tekorten voor 2020 en 2021 zijn te overzien. Dan moeten wel de eerder voorgestelde bezuinigingen worden doorgevoerd.

Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders nu voor om meer zaken te betalen vanuit het rioleringsfonds, om leges voor vergunningen te verhogen en om een hogere bijdrage bij bouwprojecten te vragen. Daarbij ziet het college af van meer stortingen in een reserve voor de grote verbouwing van het Lingecollege. Investeringen in het opknappen van de Burense Poort en de rondweg Passewaaij worden uitgesteld.

Daarmee is de begroting voor 2020 en 2021 sluitend. De gemeente kan deze jaren ook nog profiteren van miljoenen aan belasting op elektriciteitsleidingen en gasleidingen. Vanaf 2022 mag deze zogenoemde precarioheffing echter niet meer worden opgelegd.

Toezicht provincie

In 2022 duikt het saldo van Tiel alweer naar 2,3 miljoen in het rood. Daarmee voldoet de gemeente niet aan de eisen van de provincie, die financieel toezicht houdt op de gemeenten. De provincie heeft al eerder aangegeven dat er kritisch gelet wordt op de financiële situatie van Tiel en zou kunnen overgaan op preventief toezicht. Volgens Tiel is er in gesprekken met de provincie gebleken dat er begrip is voor de positie waarin Tiel zich, evenals veel andere gemeenten, bevindt en wil de provincie zich als partner opstellen om de problemen het hoofd te bieden.

Het zijn met name de kosten voor sociale zaken zoals jeugdhulp, de Wmo en de afdeling werk en inkomen die steeds meer kosten. Meer dan de helft van de ruim 131 miljoen euro die de gemeente jaarlijks uitgeeft zijn hiervoor bestemd. Vorig jaar is er drie miljoen euro extra uitgetrokken om de kostenstijging van met name de jeugdhulp op te vangen. Er zijn maatregelen bedacht om dit bedrag in een paar jaar tijd weer omlaag te brengen. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Vooralsnog stijgen de kosten alleen maar meer en moet er jaarlijks nog twee miljoen bij.

Overigens is in de begroting zoals gebruikelijk in Tiel wel wat ruimte ingebouwd om nieuwe investeringen te doen. Daarvoor is ieder jaar 2 ton incidenteel plus 2 ton structureel (dus voor alle daarop volgende jaren) uitgetrokken. Vanuit het bezuinigingsplan in mei is ook wat extra geld beschikbaar voor nieuwe investeringen en er wordt een potje ingesteld om onverwachte negatieve effecten van de bezuinigingen te kunnen verzachten.

Zie ook: 

Deel dit artikel: