Rekenkamer: 'Risico dat subsidies van provincie doel niet bereiken'

ARNHEM - Er is een gevaar dat subsidies van de provincie Gelderland hun doel niet bereiken. Dat schrijft de Rekenkamer in een rapport.

Langdurige projecten worden wel uitgebreid geëvalueerd, maar met die evaluaties wordt amper wat gedaan. Ook worden verbeterpunten niet doorgevoerd. 'Daardoor blijft het leereffect van de evaluaties beperkt', staat in het rapport.

Gedeputeerde Staten zeggen zich niet te herkennen in het beeld en stellen dat evaluaties wel degelijk invloed hebben op de subsidieregelingen. 'Intern onderzoek en de jaarlijkse accountantcontroles geven aan dat er geen onrechtmatigheden geconstateerd zijn. De risico's achten wij gering', klinkt het.

'Onduidelijk of vertrouwen gerechtvaardigd is'

Voor kleine subsidies - tot 25.000 euro - is geen evaluatieplicht. Dit is landelijk ingesteld om de subsidieregelingen niet te laten verzanden in een administratieve rompslomp. Wel moeten de ontvangers van de subsidie bij een controle tonen wat er met het geld is gebeurd. Gelderland heeft als beleid om een aantal van deze ontvangers te controleren, volgens de Rekenkamer gebeurt dat al jaren niet structureel. 'Daardoor is het onduidelijk of het vertrouwen gerechtvaardigd is.'

Het college stelt dat er wel degelijk wordt gecontroleerd, maar op een andere manier dan dat de Rekenkamer onderzoekt. Ook zegt het provinciebestuur dat er wordt gewerkt aan een risico-analyse om de risico's van subsidieregelingen in te schatten.

 

 

Meer over dit onderwerp:
Provincie Nieuws
Deel dit artikel: