Bezuinigingen Nijmegen 'minder erg dan verwacht'

NIJMEGEN - De bezuinigingen die Nijmegen de komende jaren moet doorvoeren vallen enkele miljoenen lager uit dan het college deze zomer dacht. Het gaat om een tekort van 8,3 miljoen euro in plaats van ruim 11 miljoen euro in 2023. Dat blijkt uit de stadsbegroting die het college heeft gepresenteerd.

door Karel de Jong

Deze zomer trok het college de zomernota die tot aan 2023 was gemaakt nog terug, als gevolg van de tegenvallende meicirculaire: het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt voor de uitvoering van taken als jeugdzorg.

Schommelden rijkstoelages onwerkbaar

Wethouder Monique Esselbrugge verzuchtte toen al dat er met dit soort schommelende rijkstoelages niet te begroten valt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is ondertussen dan ook druk aan het lobbyen bij het Rijk om hier meer stabiliteit in aan te brengen en ook de Tweede Kamer heeft zich hier hard voor gemaakt.

'Pijn eerlijk verdeeld'

Toch denkt de wethouder dat er voor de komende jaren een begroting ligt waarbij de pijn van de bezuinigingen eerlijk verdeeld wordt over de gemeente, burgers en bedrijven. Na overleg met de gemeenteraad zijn er keuzes gemaakt waarbij de ambities van het coalitieakkoord volgens Esselbrugge grotendeels overeind blijven. 'Wij gaan nog steeds voor een duurzame, sociaal-economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad.'

Disclaimers

Maar de wethouder biedt de herziene begroting wel aan met een 'disclaimer', want er zijn de nodige 'mitsen en maren.' Zo is niet duidelijk hoeveel Nijmegen dit jaar krijgt van het Rijk. Dat hangt af van de bestedingen die het Rijk zelf doet.

De huidige stikstofproblematiek maakt dat nog erger, want zelfs als het Rijk wíl investeren kunnen projecten nog stilgelegd worden als daarmee de stikstofnormen worden overschreden.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt parten, zo zegt wethouder Esselbrugge. 'Personeelstekorten in de zorg en onderwijs heb je niet zomaar opgelost met extra uitgaven, als het personeel niet te vinden is.'

Daarnaast blijven er volgens Esselbrugge 'dossiers met risico's, zoals de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp'. Daardoor is het denkbaar dat de meerjarenbegroting volgend jaar opnieuw bijgesteld mag worden. Burgemeester Bruls vult aan dat ook dit voor een groot deel komt door de wisselende bijdrages vanuit het Rijk. 'Het is allemaal niet meer bij te houden.'

'Slingers niet ophangen'

Al met al is wethouder Esselbrugge blij dát er een meerjarenbegroting ligt, maar 'het is voor ons geen reden om de slingers op te hangen.' De gemeenteraad spreekt zich op 13 november uit over de definitieve vaststelling van de programmabegroting.

Zie ook: Nijmegen moet stevig bezuinigen: 'Geen heilige huisjes'

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
De Belofte Gemeente Nijmegen Nijmegen Nieuws
Deel dit artikel: