Historische stadsmuur Tiel blijft intact bij dijkversterking

TIEL - De oude stadsmuur van Tiel hoeft niet aangepast te worden om het hoogwater in de toekomst te kunnen tegenhouden. Dat heeft Waterschap Rivierenland bekendgemaakt. De aangrenzende stadswal moet wel verhoogd worden in het dijkversterkingsprogramma.

door Menno Provoost

Het waterschap werkt in Rivierenland aan verschillende projecten om de waterkeringen aan nieuwe normen te laten voldoen. De dijken moeten daarvoor wat verhoogd, maar met name flink verbreed worden. Rond de stad Tiel kijkt het waterschap naar de dijken vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan het inundatiekanaal. Met uitzondering van een stuk van de de Echteldsedijk, die recent al is aangepakt, voldoet vrijwel het hele traject niet meer aan de veiligheidsnormen.

De historische stadsmuur in Tiel maakt ook onderdeel uit van de waterkering van de Waal. Aanvankelijk leek het erop dat ook deze afgekeurd zou worden op basis van de nieuwe normen. Aangezien het versterken of verhogen van deze muur lastig is, werd gedacht aan innovatieve oplossingen zoals een demontabele waterkering of het snel af kunnen voeren van water dat toch over de muur slaat. Dat blijkt nu dus niet nodig.

Nader onderzoek

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de muur hoog en sterk genoeg is. Er hoeft niets aan te gebeuren. Dat geldt niet voor de met basaltblokken bekleedde stadswal met de coupures die aan de muur grenst. Deze moet wel verhoogd worden.

Ook de waterkering langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij de haven en de Ophemertsedijk moet versterkt worden. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies vorm gegeven wordt en hoeveel ruimte het in beslag gaat nemen. De kering langs het kanaal krijgt in de voorlopige plannen een glooiend talud en een fietspad op de dijk. De bosschage zou daarbij grotendeels behouden blijven.

Volgens de planning is er in december een schetsontwerp gereed waarna het plan volgend jaar verder uitgewerkt wordt om in 2021 met de uitvoering te beginnen. Voor het project is zo'n 25 miljoen euro uitgetrokken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
Gemeente Tiel RegioTV Tiel Tiel Nieuws
Deel dit artikel: