D66 Nijmegen maakt zich zorgen om toename daklozen

NIJMEGEN - Hoeveel daklozen zijn er eigenlijk in Nijmegen? En is er in de stad ook een flinke toename, zoals het landelijke beeld laat zien? En hoe komt dat dan? Dat zijn vragen waarop D66 antwoorden wil van het college van burgemeester en wethouders. De partij maakt zich zorgen.

Aanleiding voor de vragen aan het college zijn onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS over het aantal daklozen in Nederland. Dat aantal blijkt de afgelopen tien jaar te zijn verdubbeld. De stijging zit hem volgens de cijfers vooral in het aandeel jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Zorgwekkend

Over mogelijke oorzaken van de deze stijging wordt gespeculeerd, ook door het CBS zelf. De toegenomen wachttijd in de GGZ wordt bijvoorbeeld genoemd. Ook zou de samenstelling van de groep dak- en thuislozen veranderen. Waar het in het verleden vaak om mensen met psychische en verslavingsproblematiek ging, zou nu in toenemende mate langdurige armoede en gebrek aan woonruimte mede ten grondslag liggen aan dakloosheid. 

'Zorgwekkend', vindt de fractie van D66 de landelijke stijging van het aantal daklozen. 'Ik vind dat in Nederland niemand op straat zou moeten leven', zegt raadslid Pieter van Megen die namens zijn fractie nu naar de cijfers in Nijmegen vraagt. Als de stijging ook in de Waalstad te zien is, moet er volgens de politieke partij wat gebeuren.

'Niet veel anders dan landelijk beeld'

Ervaringsdeskundige Ben Kregting uit Nijmegen, zelf dakloos geweest en nu iemand die aandacht vraagt voor dakloosheid, is ervan overtuigd dat de cijfers in zijn stad niet veel anders zullen zijn dan het landelijke beeld. Hij organiseert stadswandelingen rond het thema dakloosheid. Mensen die meelopen vraag hij altijd heel direct of ze daklozen met veelal complexe problematiek als buren zouden willen. '99% zegt gewoon heel eerlijk nee. Ze vinden het allemaal heel erg, maar willen ze niet als buren hebben. Dan heb je een probleem.'

De Federatie Opvang, de branchevereniging voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd & begeleid wonen, komt als reactie op de cijfers volgens de fractie van D66 verder met een aantal interessante oplossingsrichtingen. Een van de (mogelijke) oorzaken van de stijging van het aantal daklozen die de Federatie Opvang noemt is de kostendelersnorm.

Kind op straat

Bij dreigende dakloosheid kunnen gemeenten ervoor kiezen om de kostendelersnorm tijdelijk buiten beschouwing te laten. Die norm komt erop neer dat het aantal volwassenen in een huishouden de hoogte van de uitkering bepaalt. Het zou kunnen dat ouders met een bijstanduitkering hun meerderjarige kind op straat zetten om niet op hun uitkering gekort te worden.

De staatssecretarissen van VWS en SZW hebben deze mogelijkheid ook al diverse keren onder de aandacht gebracht van gemeenten. D66 wil ook van het college weten of het tijdelijk opschorten van de kostendelersnorm in Nijmegen wordt gezien als mogelijke oplossing om dakloosheid tegen te gaan. En verder welke andere oplossingen het college zelf ziet om de groei van het aantal daklozen tegen te gaan.

Zie ook: