Openbare aanbesteding voor aanleg van Railterminal Gelderland

VALBURG - Gedeputeerde Staten kiezen voor het starten van een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland bij Valburg. In een openbare aanbesteding kunnen marktpartijen inschrijven voor het realiseren en exploiteren van de railterminal.

De stap is opmerkelijk, omdat het project leek voorbestemd voor de marktpartij Dutch European Rail Terminal. (DERT) Volgens een woordvoerder van de provincie is nu in overleg met deze ontwikkelaar besloten toch openbaar aan te besteden. Hiermee hebben alle marktpartijen die geïnteresseerd zijn, de mogelijkheid om mee te doen.

Een openbare aanbesteding is volgens de provincie de beste manier om tot realisatie van de Railterminal Gelderland te komen. Mogelijke procedures over marktconform handelen en staatssteun bij een exclusieve afspraak tussen de beoogd exploitant en Provincie zorgt voor jarenlange onzekerheid voor partijen en investeerders en heeft daarmee gevolgen voor het tijdspad van de realisatie van de railterminal.

De eerste stap in de openbare aanbesteding is nu een marktverkenning die inzicht geeft in de interesse van de markt. Naar verwachting is deze verkenning eind dit jaar gereed.

Inpassingsplan

Met het vaststellen van een ontwerp inpassingsplan hebben Gedeputeerde Staten in maart jongstleden een belangrijke stap gezet om realisatie van de railterminal ruimtelijk mogelijk te maken.

De provincie verwerkt op dit moment de ingediende zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan, zodat het definitieve inpassingsplan naar verwachting in het voorjaar ter vaststelling aan Provinciale Staten kan worden voorgelegd. De Railterminal Gelderland zal naar verwachting eind 2024 gerealiseerd zijn.

Duurzaam goederenvervoer

Railterminal Gelderland vormt volgens de provincie een belangrijke stap in het beter benutten van de Betuweroute. Vervoer over het spoor is milieuvriendelijker dan over de weg. Met de aanleg van de railterminal levert de provincie een bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en sluit direct aan bij Europees beleid.

Op de railterminal kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Dit maakt de provincie nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in heel Gelderland ,denkt de provincie.

Veel bewoners in de omgeving van de beoogde railterminal zijn tegen het plan.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Meer over dit onderwerp:
De Belofte Gemeente Overbetuwe Provincie Nieuws
Deel dit artikel: