Kritiek op miljoeneninvestering sportcentrum Elst duurt voort

ELST - Elst krijgt een nieuw ‘multifunctioneel sportcentrum’ bij het station ter vervanging van sporthal/zwembad De Helster. Hoewel de raad enthousiast is over de locatie en het feit dát er een nieuw centrum komt, blijven partijen vallen over de benodigde investering van 22 miljoen.

‘De Helster moet vervangen worden, het is gewoon op’, zegt verantwoordelijk CDA-wethouder Wijnte Hol. Volgend jaar moet de schop de grond in vlakbij station Elst. Een 'toplocatie', stelt de gemeente. 'Rechtstreeks gelegen aan het station en een bushalte voor alle buslijnen.’ Daarnaast kunnen nabijgelegen scholen makkelijk gebruik maken van de hal.

'We houden het kritisch in de gaten'

Hoewel de meerderheid van de raad positief is over de nieuwe locatie, blijft de investering van 22 miljoen een knelpunt. ‘De nieuwbouw vinden wij een goed idee, maar we blijven het kritisch in de gaten houden’, vertelt Peter de Waard, fractievoorzitter van de VVD. ‘We gaan de komende tijd goed bekijken of het de investering wel waard is.’ 

Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) stelt schriftelijke vragen over de plannen. De partij is tevreden met de locatie, maar vraagt zich wel af of het station niet te druk wordt.

Het CDA is ook kritisch. ‘Onze partij heeft nog veel vragen over de onderbouwing van de bedragen. Ik wil van de wethouder dan ook een vergelijking met andere gemeenten zien die voor minder geld een zelfde soort sporthal hebben neergezet’, zegt fractievoorzitter Dennis Jansen.

Zo’n kostenvergelijking wil wethouder Hol best bieden. ‘Maar het is lastig om het één-op-één naast elkaar te leggen’, stelt hij. ‘Als we met minder uit de voeten kunnen, prima. Ik vind het wel bijzonder dat de raad het beter denkt te weten dan professionals. We hebben met het vaststellen van de 22 miljoen alles in ogenschouw genomen.' Volgens hem moeten raadsleden niet kijken naar de investering, maar naar de jaarlijkse kosten.

Zwembad in Zetten

Tijdens de raadsvergadering op 2 juli was de zwembadkwestie hét discussiepunt van de avond. Niet alleen vonden partijen de 22 miljoen euro toen al ‘buiten proporties’, zij vonden ook dat zwembad De Leygraaf in Zetten, van toekomstige eigenaar Drie Essen, niet voldoende aandacht kreeg. 

GroenLinks diende daarom samen met het CDA een motie in waarin werd verzocht om in de ‘zwembadvisie’ van Overbetuwe uit te gaan van twee zwembaden in de gemeente. Raadsleden willen ook een samenwerking met buurgemeente Neder-Betuwe zien, zodat ook zij gaat meebetalen. Daar is geen zwembad, waardoor een derde van de 70.000 bezoekers van het bad in Zetten bestaat uit Neder-Betuwenaren. 

Zie ook: Raad Overbetuwe vindt 22 miljoen voor zwembad in Elst 'buiten proporties'

Drie scenario's

Momenteel werkt de gemeente drie mogelijke scenario's uit voor het zwembad in Zetten: renovatie, nieuwbouw of de realisatie van een kleinere accommodatie. Begin 2020 wil het college de denkbare vervolgstappen bespreken met de raad.

Overbetuwe wil volgend jaar ook kijken naar sportcentrum De Kruisakkers in Elst. Dat voldoet volgens de gemeente kwalitatief en kwantitatief niet meer aan de eisen. Er zal geen nieuw sportcentrum komen, maar het huidige gebouw wordt mogelijk wel vernieuwd met 'twee volwaardige zaaldelen'.

Zie ook: 22 miljoen voor nieuw zwembad met sporthal in Elst

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.