Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Martin Berghuis

Niet een beetje zuinig

Luister hier naar het fragment

Bijbellezing uit: Exodus 35:30-36:7 (NBV)

Dit bijbelgedeelte gaat over het bouwen van de tabernakel – de tent waar God in de woestijntocht in zou wonen. Mozes geeft daarvoor een aantal instructies.

Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘De HEER heeft zijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. Hij heeft hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren in goud, zilver, koper en brons, hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden om ontwerpen uit te voeren. De HEER heeft aan hem en aan Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, ook de gave geschonken hun kennis over te dragen. Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebied: zij hebben verstand van wol weven, van borduren van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van het weven van fijn linnen. Zij beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen. Besaleël en Oholiab moeten alle voorwerpen voor de dienst in het heiligdom maken, precies zoals de HEER het heeft opgedragen. Allen die hun vak verstaan en aan wie de HEER de wijsheid en het inzicht geschonken heeft die hiervoor nodig zijn, moeten hen helpen.

Prijs de Heer voor bakkers! Ik vind dat zij een geweldig werk doen. Als ik langs de vitrines van een bakkerij loop, dan lachen alle gevulde koeken, het banket en de verse broden mij toe. Ze zien er uit als begeerlijke cadeautjes en de geuren kietelen mijn neus. Lustopwekkend! Wat een kunst! En wat een vaardigheid om zoiets moois en lekkers te maken! Als ik mij laat verleiden en voor de bijl ga, dan kan ik niet zonder bijgeluiden van genot een hap zetten in die Bossche bol, tompouce of in een gewone boterham. En…ik prijs de HEER van het leven die ons mensen in staat stelt om van wat groeit op de aarde zoiets zaligs te maken. Echt waar. Heel stilletjes zeg ik dan: “Dank U, HEER, voor degene die dit heeft kunnen maken!”.

God heeft zoveel vaardigheden, talenten in een mens gelegd. Als die tot uiting komen, als die mogen uitgroeien, dan helpt dat om een mens tot recht te laten komen. Daarmee eren wij God, zoals ook de bouwers van de tabernakel heel kunstig een eervolle verblijfplaats voor God maakten. In het bijbelboek Exodus staat dat prachtig poëtisch beschreven. Het is een oproep om God te dienen met de gaven & talenten die Hij in je gelegd heeft. In ieder mens schuilt een vaardige vakman of -vrouw.

Ik kan genieten van de prachtige articulatie van Daan – Daan, bij deze! (daar ben ik maar een slordig sprekende Groninger bij). Ik ben intens dankbaar voor de cv-monteur die mij weer een warme i.p.v. een koude douche bezorgt (geef mij geen gereedschap). Ik geniet van een schoon toilet – ja, écht! Iemand heeft staan poetsen. Ik besef heel goed dat dat niet altijd het leukste werk is, maar toch…geef de toiletjuffrouw de eer die haar toekomt. Zeg het haar (of hem): “bedankt voor je werk!” Ik ben blij als ik de pakketjesbezorger ontmoet en hem of haar een glimlach terug kan geven. Hardop zeg ik: “Dank je wel, fijne dag verder!” En stilletjes zegen ik hem of haar en zeg: “Prijs de Heer dat ze het mij gebracht hebben”.

“Ja”, zult u zeggen, “daar worden ze voor betaald”. Nee, er is meer. Er is andermans vakmanschap en inzet waar je van geniet. En waarvoor je je waardering mag laten blijken. De mens is een kunstenaar, in het groot of in het klein, de een meer in het zicht dan de ander. Maar het blijft: elk mens is een kunstenaar. Daarin zit zoveel scheppings- en werkkracht van God om iets moois en waardevols te maken of te doen. Dat zit in jou? Ja, ook in jou! Heb je het ontdekt? Kijk eens naar jezelf met Gods ogen. Dat zit in een ander. Prijs God daarvoor, geniet ervan en laat dit vooral aan elkaar blijken. Niet te zuinig, want God heeft ook niet zuinigjes uitgedeeld aan vaardigheden in de mens. Kijk eens naar de ander met Gods ogen. En zeg vandaag ten minste 10x “dankjewel, wat mooi/wat goed/ik ben blij met jou” tegen een ander of tegen God!

 

 

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!