Plas Maneswaard krijgt mogelijk flauwere oevers en eilanden

OPHEUSDEN - Staatsbosbeheer wil de plas in de Maneswaard bij Opheusden opnieuw inrichten. Het bedrijf K3 uit Andelst is in de arm genomen om onder meer flauwere oevers en eilanden aan te leggen. Omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de voormalige zandwinplas.

door Menno Provoost

Staatsbosbeheer en K3 zeggen de natuurwaarde van 'het baggergat' in de Maneswaard te willen vergroten. De voormalige zandwinplas is volgens een woordvoerder van K3 tamelijk onafgewerkt. De oevers zijn steil, waardoor het snel diep is. Als de oevers afgevlakt worden, kan het zonlicht bij de bodem komen. Daar kunnen dan planten groeien die ook weer vissen en andere waterdieren aantrekken.

Er is in de regio veel onrust over het 'verondiepen' van gaten in de uiterwaarde door er vervuild slib in te storten. Soms zelfs slib dat hiervoor uit het buitenland geïmporteerd wordt. Zo worden de nabijgelegen Ingensche Waarden als baggerdepot gebruikt en was er veel ophef over plannen om buitenlands slib te storten in de Redichemse Waard bij Culemborg. Ook rond de Vonkerplas bij Dreumel en de Kaliwaal bij Beneden-Leeuwen was veel ophef over het storten van vervuild slib.

'Alleen systeemeigen waterbodem'

Volgens K3 is dat bij de plas in Opheusden niet aan de orde. 'Er zal alleen herbruikbare, systeemeigen waterbodem uit het Nederlandse Rijntakkengebied worden gebruikt die voldoet aan alle regelgeving', zegt woordvoerder Luuk Donderwinkel. 'Dit komt vrij bij bijvoorbeeld rivierverruimende projecten en het uitdiepen van vaarwegen. Het wordt geen depot; we gebruiken waterbodem nuttig en functioneel voor natuurontwikkeling.'

Het is volgens Donderwinkel ook niet de bedoeling om de hele plas ondieper te maken. 'Het idee is om delen van de plas ondieper te maken, maar maar ook diepere delen te houden. Juist die afwisseling is van belang. In de ondiepere zones kunnen planten groeien en leven veel waterdieren. Het is ook geschikt voor jonge vis. Diepere delen zijn geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld de snoekbaars.'

De woordvoerder benadrukt dat de plannen nog in een heel vroeg stadium zijn en dat er daardoor ook nog geen gedetailleerde informatie over te geven is. 'We willen eerst een gedragen plan creëren en daarbij gaan we vroegtijdig met de omgeving in gesprek. We gaan een mogelijke herinrichting daarom eerst bespreken met de omgeving en andere geïnteresseerden. Daarbij horen we graag wat de omwonenden willen en wensen en beantwoorden we ook graag alle vragen die er leven.' Op 3 september wordt een inloopavond gehouden in 't Veerhuis in Opheusden.

Discussie over recreatie

De Maneswaard is de afgelopen tijd sowieso onderwerp van discussie. Het gemeentebestuur van Neder-Betuwe wil de recreatie rond de plas aan banden leggen. Er zijn zorgen over de veiligheid, met name met betrekking tot het varen met snelle boten en jetski's op de plas. Recent werd bekend dat de gemeente en Gelders Landschap en Kastelen, eigenaar van een groot deel van de Maneswaard, het te water laten van boten en jetski's hier gaan verbieden. Evenals onder meer het drinken van alcohol en vuurtje stoken.

Donderwinkel kan nog niet zeggen wat het effect van de herinrichting zal zijn op de recreatie in het gebied. 'De duur van de werkzaamheden hangt onder andere af van hoe het plan er uiteindelijk uit gaat zien. Wat K3 en Staatsbosbeheer betreft blijft extensieve recreatie mogelijk.'

Zie ook: Jetski's en alcohol taboe bij zwemplas Maneswaard

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: