Zutphen blijft verdeeld over windmolens: college is voor, de buurt tegen

EEFDE - Inwoners van Eefde-West roepen Zutphense raadsleden op eens op de koffie te komen, om van dichtbij te bekijken waar de nieuwe windmolens komen te staan. Tijdens een speciale forumvergadering lieten omwonenden nogmaals weten dat ze niet zitten te wachten op drie reusachtige windturbines in hun buurt.

Door: Madelien Jansen

Geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheidsrisico's: inwoners van Eefde-West vrezen voor hun woongenot en gezondheid als de plannen doorgaan. In de Burgerzaal werden zij en de Zutphense raad donderdagavond bijgepraat over de huidige stand van zaken. 

'Niet betrokken'

Langs het Twentekanaal moeten 185 meter hoge windmolens komen. Met deze hoogte torenen ze waarschijnlijk flink uit boven de huidige windmolens op bedrijventerrein de Mars, die 120 meter hoog zijn. IJsselwind, bestaande uit vier lokale energiecorporaties en waterschap Rijn en IJssel, is de initiatiefnemer van de windturbines. Met de windenergie willen ze straks 6700 huishoudens van groene stroom te gaan voorzien. 

Het stoort omwonenden vooral dat er geen alternatieve locaties zijn onderzocht, of de bouw van een zonnepark in plaats van een windpark. Ook het feit dat ze in hun ogen pas laat zijn ingelicht, zit ze dwars. 'Wij hebben sterk het gevoel dat we er niet bij betrokken worden of buiten boord worden gezet', lichtte Klaas Bron toe namens het bewonersplatform. De initiatiefnemers bestrijden dat en zeggen dat ze omwonenden sinds het begin in 2015 actief hebben geïnformeerd. 

Energieakkoord

Wethouder Harry Matser sprak de bezorgde omwonenden toe, maar ze geruststellen lukte niet. 'Men wil geen windmolens, die boodschap heb ik best gehoord, al denkt u van niet.' Een weg terug is er volgens hem niet. 'Samen hebben we een regionale energiestrategie bedacht. De windmolens zijn een manier om die ambitie om te zetten in resultaat.' In maart sprak het college zich uit voor het plan, tegen het ontwerp-bestemmingsplan werden de afgelopen tijd 62 zienswijzen ingediend. 

Toch vindt Matser dat er nu tot actie moet worden overgegaan. 'Ik begrijp dat persoonlijk belang, maar ik moet kiezen en ik heb gekozen voor het algemeen belang, hoe ingewikkeld en lastig dat ook is.' Ook stipte hij aan dat het draagvlak in de gemeente Zutphen voor windmolens hoog is. Uit een onderzoek bleek dat een ruime meerderheid van alle inwoners voor is. In een kleinere straal rondom de windmolenlocatie lag dat cijfer heel anders: 84 procent van de omwonenden is tegen. 

Tegemoetkoming

In een omgevingsadviesraad zijn alle betrokkenen, de initiatiefnemers, omwonenden en de gemeente Zutphen en Lochem, momenteel wel met elkaar in gesprek. Dit gebeurt onder leiding van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Ondanks het meningsverschil over of de windmolens er überhaupt moeten komen, probeert men zo toch afspraken te maken. 

Een onderdeel daarvan is een vergoeding voor de omwonenden en de omliggende wijken. Het plan is dat twintig procent van alle winst zo terugvloeit in de omgeving. Dat zou, volgens de eerste berekeningen, uitkomen op zo'n 60.000 euro per jaar. Het grootste gedeelte is dan voor buurt: hoe dichterbij je woont, hoe meer geld je krijgt. Volgens Bron staat dit echter niet in verhouding tot de overlast. Liever hebben de omwonenden dat het hele plan van tafel gaat. 

Subsidie

De initiatiefnemers hebben haast bij de realisatie van de windmolens, omdat een belangrijke subsidie volgend jaar vermoedelijk met tien procent wordt verlaagd. IJsselwind en het waterschap willen deze subsidie daarom graag in oktober aanvragen, als er een nieuwe inschrijfronde opent. Voor de subsidie geldt vol is vol, waardoor het van belang is zo snel mogelijk te reageren.

De raad bespreekt alleen pas na de zomer, in september, het bestemmingsplan dat nodig is voor de realisatie van de windmolens. Indien de gemeente in het najaar het bestemmingsplan vaststelt, wordt ook dit weer zes weken ter inzage gelegd. Vervolgens kan men in beroep gaan bij de Raad van State. Of oktober haalbaar is voor het aanvragen van de subsidie is dus erg onzeker. 

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!