Wijchen wil minder jongeren doorverwijzen naar intensieve, dure zorg

WIJCHEN - De helft minder jongeren doorverwijzen voor intensieve, dure zorg - dat is het nieuwe streven van de gemeente Wijchen. Samen met Rondom Wijchen - de coöperatie van welzijnspartijen rondom jeugdzorg en WMO - gaat de gemeente kijken hoe jongeren preventief geholpen kunnen worden en zo niet in een te zwaar traject belanden.

Dat betekent; jongeren niet meteen naar een psycholoog doorsturen, maar bijvoorbeeld een alternatief programma aanbieden zodat ze niet in een te zwaar, duur traject terechtkomen waar ze dan meestal ook lastiger weer uitkomen. Daarmee wil Wijchen ook de tekorten op jeugdzorg en WMO enigszins proberen te dekken.

Zie ook: Wijchen kampt met tekorten: 'Je kan als lokale overheid niet goed je werk doen'

Aantal doorverwijzingen halveren

Daarvoor is een streven bepaald van niet meer dan veertig doorverwijzingen voor specialistische zorg per maand. Dat zijn er nu - over een jaar gemeten - twee keer zo veel. Momenteel krijgt zo’n tien procent van alle jongeren in Wijchen die intensievere zorg. 

‘Als een kind het écht nodig heeft, en het is de eenenveertigste, dan krijgt het natuurlijk nog wel gewoon de zorg dat het nodig heeft. Het is ook geen plafond, maar een richtlijn’, legt wethouder Titus Burgers uit.

Als een huisarts vindt dat een kind doorverwezen moet worden voor intensievere zorg, dan heeft de gemeente daar ook niets over te zeggen. Voor de huisarts verandert er in principe dus weinig.

Onzekere pubers

De gemeente is nu wel met huisartsen en andere belanghebbenden in gesprek over alternatieve oplossingen: ‘Wij zijn nu goed aan het kijken welke vrij toegankelijke programma’s we moeten ontwikkelen zodat er een preventieve tussenstap komt die voor veel jongeren al genoeg is’, aldus de wethouder.

Dat soort programma's zijn bijvoorbeeld praatgroepen, extra begeleiding op school of speciale trainingen, zoals faalangsttrainingen. ‘Neem als voorbeeld jongeren in de puberteit die niet ziek zijn, maar gewoon onzeker. We gaan de lichtere gevallen kritischer onder de loep nemen zodat ze niet meer meteen worden doorgestuurd naar een psycholoog’, vertelt Burgers.

Tekorten

Net zoals veel andere gemeenten kampt Wijchen met fikse tekorten op gebied van jeugdzorg en WMO. De preventieve regeling van de jeugdzorg moet de tekorten ook weer verlichten volgens de wethouder. ‘In 2021 willen we met het geld van het Rijk voor jeugdzorg rond kunnen komen’, besluit wethouder Burgers.

Zie ook: Hartenkreet gemeenten na miljoenentekorten: 'Rijk help ons'

Deel dit artikel: