Mogelijk geluidsoverlast door Defqon

ELBURG - Het muziekfestival Defqon is op vrijdag, zaterdag en zondag op het evenemententerrein bij Walibi in Biddinghuizen. Walibi heeft hiervoor de vereiste vergunningen, maar afhankelijk van de windrichting en het volume van de muziek kan dit overlast opleveren. Net als in 2018 vinden er geluidmetingen plaats in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Overlast doorgeven
Als mensen overlast ervaren tijdens het evenement, kunnen zij dit meteen melden via WhatsApp of per sms op nummer 06 82 66 35 75 (bellen is niet mogelijk). Geef daarbij de mate van overlast, uw adres en postcode door. Hiermee krijgt de geluidsdeskundige ter plaatse beter inzicht in de ervaren geluidsoverlast. Mensen krijgen geen reactie op hiun melding en de melding wordt niet als officiële klacht in behandeling genomen.

Klacht
Wilt u dat uw melding in behandeling wordt genomen als klacht, dan kunt u uw klacht doorgeven aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). https://www.ofgv.nl/contact/contactformulier/

Alle geluidsklachten die daar binnenkomen met betrekking tot dit evenement worden door de OFGV geregistreerd, geanalyseerd en indien van toepassing met advies teruggekoppeld aan de gemeente Dronten. Daarnaast adviseert de OFGV over de resultaten van de geluidsmetingen die zij uitvoeren aan de gemeente Dronten. De gemeente bepaalt vervolgens of, en zo ja wat, eventuele vervolgstappen zijn.

Verwerking meetresultaten
Met de meetresultaten van de geluidmetingen wordt onderzocht of de vergunningsvoorschriften voldoende bescherming bieden en of ze nog voldoen aan de beste beschikbare technieken. De uitkomsten hiervan worden besproken met de gemeente Dronten. Tevens zullen de resultaten in het najaar op de gemeentepagina verschijnen.

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Elburg Lokale Omroep Elburg Nieuws
Deel dit artikel: