Hartenkreet gemeenten na miljoenentekorten: 'Rijk help ons'

NIJMEGEN - Een tekort voor dit jaar dat is opgelopen van 6 naar 12 miljoen. En de daarop volgende jaren een tekort dat structureel oploopt naar 10 miljoen. Bezorgde raadsleden van de gemeente Nijmegen kregen woensdagavond uitleg over de financiële ellende. De verantwoordelijke wethouder kondigde aan dat Nijmegen met andere gemeenten Den Haag om hulp gaat vragen.

'Alle gemeenten die ik vandaag op de regiodag heb gesproken hebben problemen om hun begroting sluitend te krijgen', illustreert wethouder Monique Esselbrugge de raadsleden dat het probleem niet exclusief een Nijmeegs probleem is. Door veranderingen van de spelregels in Den Haag krijgen gemeenten minder geld van het Rijk.

'Het Rijk heeft echt ongelofelijk veel geld niet uitgegeven'

Volgende week donderdag is er een commissievergadering financiën van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin ook aan de orde komt hoezeer het water de gemeenten aan de lippen staat. Daar zal een oproep aan het bestuur van de VNG worden gedaan. 'Om richting Den Haag een hartenkreet uit te doen', zegt Esselbrugge. 'Dat dit voor een groot deel zou moeten worden hersteld in de septembercirculaire.'

De wethouder wijst erop dat het Rijk 'echt ongelofelijk veel geld niet heeft uitgegeven.' Dat geld moet de noodlijdende gemeenten redden, meent Esselbrugge. 'Dus beste Rijk: help ons.' Uit de meicirculaire van de overheid is recent duidelijk geworden dat gemeenten, waaronder Nijmegen, het met miljoenen minder moeten doen vanuit Den Haag. Bovenop het in Nijmegen voorziene tekort van 6 miljoen komt daar nu voor dit jaar nog 6 miljoen extra boven op. De komende jaren loopt dat tekort structureel op naar 10 miljoen euro.

Zorgwekkende cijfers uit de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Nijmegen

Niet uit te sluiten dat tekort oploopt

De bezorgde en geschrokken raadsleden willen vooral weten hoe dit nu heeft kunnen gebeuren en hoe het nu verder moet. 'Het is zó ingewikkeld dat we nog steeds aan het rekenen zijn', zegt wethouder Esselbrugge daar onder meer over. 'Dat betekent dat wat nu gepresenteerd is in de brief aan de raad ook nog wel kan gaan verschillen. Of positief in de zin van minder tekort, maar ik kan ook niet helemaal uitsluiten, gezien de complexiteit, dat het tekort nog iets oploopt. We rekenen dus nog'. 

'De Rijksoverheid wordt steeds onvoorspelbaarder, waardoor je als lokale overheid niet goed je werk kan doen’, zei wethouder Geert Gerrits van de gemeente Wijchen eerder op woensdag tegen Omroep Gelderland. Gemeenteraadsleden in Nijmegen uiten soortgelijke visies, die ook gedeeld worden door de Nijmeegse wethouder financiën. 'Ik maak me daar net als de raad zorgen over want zowel positief als negatief begroten is ontzettend ingewikkeld omdat we niet precies weten hoeveel geld we krijgen', reageert Esselbrugge in antwoord op vragen van raadsleden. 'Dus die zorgen heb ik ook.'

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

(illustratie: Omroep Gelderland)

Geld Rijksoverheid: 'Schommelingen zijn enorm én onvoorspelbaar'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vult de wethouder daarop aan over de rol van de Rijksoverheid: 'Het probleem is nu, maar dat hebben we ook de afgelopen 5 jaar gemerkt, dat de schommelingen enorm zijn én onvoorspelbaar. Kijk, ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar als ik zakgeld krijg - zo zijn de verhoudingen in Huize Bruls, ik merk dat sommige mannen nu ook beginnen te lachen die hetzelfde hebben - maar als ik zakgeld krijg en ik krijg te horen dat ik volgend jaar iets minder krijg, kan ik heel ontevreden zijn. Maar dan dan weet ik wel waar ik aan toe ben. Maar als ik dat de dag van tevoren hoor, dan is er gedoe. En dat is eigenlijk wat hier aan de hand is.'

De plannen zoals die in de zomernota van Nijmegen verwoord staan gaan nu de ijskast in. Op 3 juli volgt een debat over de financiële problemen. Na de zomer moet inhoudelijk gekeken worden waar het mes in de plannen moet. 'Het gaat ons allemaal aan. Een fors tekort vraagt straks om scherpe, pijnlijke keuzes', aldus Esselbrugge. Daar is nog enige haast bij ook. De wethouder wees de raadsleden er op dat uiterlijk 15 november een sluitende meerjarenbegroting bij de toezichthouder de provincie moet liggen.

Zie ook: