Krijgt Arnhemse wijk Malburgen straks een tien van alle tieners?

ARNHEM - Malburgen staat bekend als probleemwijk. Een groep tieners gaat op zoek naar oplossingen. 'Als dat hier slaagt, kunnen we dit in andere wijken ook proberen.'

Door Daphne Reus - achtergrond

Malburgen is met 18.000 bewoners de grootste wijk van Arnhem. Het is een wijk met de grootste verscheidenheid aan culturen van Arnhem; het aantal inwoners met een niet-westerse achtergrond ligt hier ruim boven de 50 procent. Malburgen was ook de eerste wijk in Arnhem-Zuid en is misschien wel om die reden ook de groenste wijk van Arnhem, met park Immerloo en veel breed opgezette, parkachtige straten.

Maar toch kreeg Malburgen vooral bekendheid door de aanmerking 'Vogelaarwijk' en doorgaans wordt de wijk in een adem genoemd met het woord 'probleem'.

Denken in oplossingen

Een aantal tieners denkt echter liever in oplossingen. Die oplossingen komen voort uit een tweetal simpele vragen: wat is voor tieners in de wijk belangrijk? En: wat kunnen zij zelf ondernemen om daar iets mee te doen? Voor een werkbaar antwoord op deze vragen werd begin dit jaar gestart met het geven van debatteerworkshops op basisscholen in Malburgen.

'Als je ideeën hebt, moet je ze ook weten uit te dragen', aldus initiatiefnemer en bedenker Sikko Cleveringa, coördinator van Wijklab. Hij vertelt dat als kinderen met elkaar in debat leren gaan, talenten en ideeën komen bovendrijven. Sommige kinderen zijn echt heel actief in het debat. Deze leerlingen werd gevraagd deel uit te gaan maken van zogenaamde BuurtCampussen.

Inmiddels zijn dit vier vrij consistente groepen van zo’n 10 tot15 kinderen, voor alle delen van de wijk: noord, oost, zuid en west. Deze vier BuurtCampussen worden begeleid door de vaste leden van de Jeugdwijkraad Malburgen en komen wekelijks bijeen op een eigen locatie. In een wijk als Malburgen zijn veel platforms actief: Wijklab, Team Leefomgeving, Rijnstad en liefst 17 (!) bewonersorganisaties, om er maar een paar te noemen.

Een paar maanden geleden werd ook de Jeugdwijkraad Malburgen opgericht, als onderdeel van Wijklab. 'Die behoefte was er, aan een vertegenwoordiging voor en door scholieren', zegt Morwarid Popalzay (15 jaar). Zelf heeft zij nooit het gevoel gehad op te groeien in een probleemwijk, het was gewoon de norm.

'Wat missen we veel in Malburgen'

Ze werd zich pas van verschillen bewust toen ze naar het Stedelijk Gymnasium ging en zag dat het in andere wijken en buurten anders gaat. 'Ik dacht toen: wat missen we eigenlijk veel in Malburgen.' Dat zit ‘m vooral in aandacht en in hoe je met elkaar omgaat.

Als er veel jongere broertjes en zusjes zijn, weinig georganiseerde activiteiten en je ouders hebben het misschien niet zo breed, dan hang je vaak letterlijk een beetje rond, vertelt Morwarid. 'Als je dan iets hebt om je op te verheugen, wat speciaal voor jou is en waar je naar uit kunt kijken, dan gedraag je je de hele week goed.'

'Zoveel vriendschappen ontstaan'

Morwarid is samen met drie andere jongeren de kern van de Jeugdwijkraad. Allen begeleiden een BuurtCampusgroep. Zij ziet de (basis)scholieren die zij in haar campus begeleidt, leren en groeien. Voor haar is het hele project nu al geslaagd. Het kinderkamp dat als eerste activiteit georganiseerd werd, heeft veel goeds teweeggebracht. 'Er zijn zoveel vriendschappen ontstaan. Als er ruimte is, komt er ook begrip voor elkaars’ anders-zijn. Daar begint het mee, dat je ervoor kunt kiezen anders op elkaar te reageren.'

Dit voorjaar vond het Grote Jeugdwijkdebat plaats, waaruit vooral een grote behoefte aan activiteiten voor jeugd tussen de 10 en 14 jaar naar voren kwam. Het blijkt dat deze groep scholieren een beetje overgeslagen wordt; het aanbod aan tienerwerk dat er wel is, is meer gericht op de jeugd van 16+. De kinderen die meededen aan het debat en deel uit maken van de BuurtCampussen, mochten al hun ideeën om dit te veranderen voor zichzelf in de wijk spuien.

Theater, rap en dans

De Jeugdwijkraad heeft daaruit een viertal concrete buurtactiviteiten gekozen. Als eerste werd met Hemelvaart een kinderkamp georganiseerd, met theater, rap en dans in een eindvoorstelling. Daarnaast wordt er gedurende twaalf weken lang elke vrijdagavond iets georganiseerd voor deze groep jongeren van 10 tot 14 jaar op het Cruijff Court. Zodra daar een tribune geplaatst is, kan het Cruijff Court ook als openluchtbioscoop worden gebruikt.

Ook zijn er deze zomer op zaterdagmiddag kook- en knutselactiviteiten in Jeugdcentrum Fresh. En tijdens het Ruimtekoersfestival is op 6 juli een heel programma voor de jeugd gepland, en er komt zelfs een live talkshow over dit project tijdens het festival. De buurtactiviteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Het is juist de bedoeling alle jeugd uit Malburgen en ook hun ouders te bereiken, een belangrijk speerpunt in deze gesegregeerde wijk.

Volgens Sikko Cleveringa kan bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van autochtone kinderen in de BuurtCampussen beter, maar hij hoopt door de evenementen en activiteiten wel iedereen te bereiken. Maar hoe maak je kenbaar wat er wordt georganiseerd? 'Eigenlijk door mond-tot-mond reclame. Met alle vier de BuurtCampussen bij elkaar kennen zoveel mensen in de wijk en we komen erover vertellen op de basisscholen', aldus Morwarid.

Ook in andere wijken introduceren

De debatteerworkshops gaan ook gewoon door: groep 7 en 8 van de De Monchyschool zijn nu in het vizier bij de freelancende docenten van Wijklab. 'We hopen natuurlijk een groot gedeelte van alle ideeën structureel uit te kunnen blijven voeren', zegt Sikko Cleveringa. 'En als het hier slaagt, kunnen we de aanpak ook in andere wijken introduceren.'

Daardoor heeft het project brede gemeentelijke belangstelling en dat kan straks belangrijk zijn bij de financiering van de activiteiten. Nu worden die gedragen door Wijklab. 'De samenwerking met bijvoorbeeld Rijnstad is voor ons heel belangrijk. Maar de jongeren bedenken en regelen vooral veel zelf. Het is ongelooflijk wat de debatteerlessen en de BuurtCampussen hebben opgeleverd in zo’n korte tijd, dat had ik niet durven dromen.'

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.jeugdwijkraad.nu. Ook vind je daar meer informatie over de BuurtCampussen en de debatteerworkshops en je kunt je daar via deze website ook voor opgeven (mits je in Malburgen woont natuurlijk). Kijk ook eens op www.malburger.nl en www.ruimtekoers.nl voor meer informatie over het festival en de wijk. 

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Arnhem RTV Arnhem Arnhem Nieuws
Deel dit artikel: