Gemeenten op de bres voor meer geld Jeugdzorg

OLDEBROEK - Bestuurders van de gemeenten Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Assen, Heerenveen en Weststellingwerf boden donderdag namens 139 gemeenten een petitie aan de Tweede Kamer aan. Tweede Kamerlid Helma Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), nam de petitie in ontvangst.

Achtergrondinformatie

Gemeente Oldebroek heeft samen met vier andere gemeenten een petitie opgesteld. In deze petitie vragen zij de Tweede Kamer en het kabinet structureel voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein. De petitie wordt ondersteund door de colleges van B&W van 139 gemeenten.

Tekorten in de jeugdzorg

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg. De VNG is hierover in gesprek met het kabinet. Het budget dat gemeenten ontvangen van het Rijk is voor het gehele domein ontoereikend. Dat betekent dat voorzieningen voor al onze inwoners onder druk komen te staan, reserves worden aangesproken en de gemeentelijke lasten mogelijk verhoogd worden.

Wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg: 'Onze boodschap naar het Rijk is dat het niet alleen om extra geld gaat. Het is ook belangrijk om naar de inhoud van de Jeugdwet te kijken en welke sturingsmogelijkheden gemeenten hierbinnen hebben. Vooropgesteld blijven we sterk inzetten op het bieden van zo goed mogelijke zorg en ondersteuning voor onze inwoners.'

Bekijk hier de petitie.

 

Deel dit artikel: