Proef met zorg huisdieren minima krijgt mogelijk vervolg

ARNHEM - De in december gestarte proef om dierenbezitters die onder de armoedegrens leven een tegemoetkoming te geven in de dierenartskosten, krijgt mogelijk een vervolg. Volgens de initiatiefnemers is het een groot succes gebleken. Veel minima hebben gebruik gemaakt van de regeling.

De pilot is destijds in het leven geroepen door voormalig SP-raadslid Luuk van Geffen, fractievoorzitter Leo de Groot van Partij voor de Dieren en Marco Dierckx van de Dierenvoedselbank Arnhem.

Veel dierenbezitters die onder de armoedegrens zitten, gaan namelijk niet naar de dierenarts, omdat ze de kosten van een behandeling niet kunnen betalen. Dieren worden verwaarloosd, aan een asiel overgedragen of zelfs gewoon op straat gezet, terwijl dat niet nodig is.

Uit landelijke cijfers komt naar voren dat bijna 60% van de bijstandsgerechtigden met een huisdier vanwege de kosten soms niet naar een dierenarts gaat. En onder degenen die wel een dierenarts bezoeken, ziet bijna 40% af van een noodzakelijke behandeling. Flinke percentages kortom.

Op vertoon van een Gelrepas zou een dierenbezitter bij de dierenarts een flinke tegemoetkoming in de kosten krijgen, met een maximumbedrag tot 450 euro per gezin. Daarbij moest het dan wel vooral gaan om preventieve maatregelen, zoals vaccinaties, sterilisaties of tandheelkundige behandelingen en gold de regeling alleen voor katten en honden. Ook moesten de dieren verplicht worden gechipt.

Bekendmaking van de regeling lag vooral bij de wijkteams. Die hadden de taak minima met huisdieren ervan op de hoogte te brengen dat de regeling bestond.

Voor de pilot heeft de gemeente een bedrag van 10.000 euro uitgetrokken; met dien verstande dat de pilot zou duren tot het geld op was. Vier dierenartspraktijken hebben er aan meegedaan, onder wie Care4Animals en Dierenartsenpraktijk Hornstra. 

Afgesproken werd dat de kosten van een behandeling voor de duur van de pilot verdeeld zouden worden over gemeente, dierenartsen en de klant.

 

 

 

Meer over dit onderwerp:
RTV Arnhem Arnhem Nieuws
Deel dit artikel: