Veel commentaar en vragen over plannen Aldi Nunspeet

NUNSPEET - In een pittige vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van dinsdagavond kwamen de plannen aan de orde voor de nieuwbouw van Aldi, sportschool en tandartsenpraktijk. Ook werd gesproken over de structuurvisie ’t Hul Noord en de Kijktuinen.

Veel bezwaar werd geuit door insprekers en grotendeels gesteund door de politieke partijen over de hoogte van de nieuwbouw. Met twee torens en drie woonlagen met een hoogte van 16 meter was het voor veel sprekers onaanvaardbaar. Behoefte aan sociale woningbouw wordt alom erkend, maar Nunspeet moet niet de hoogte in.

Sterk gepleit wordt voor een betere participatie van omwonenden. Wethouder Groothuis wordt gevraagd of er een koerswijziging in beleid is en waarom zo’n haast. Hij deelt enerzijds de bezwaren, maar geeft ook aan dat tijden veranderen. 'We kunnen niet op dezelfde voet doorgaan. Als we de woningbouw betaalbaar willen houden moeten we toch de hoogte in. Ook 'Arnhem' dringt daar sterk op aan. Wat de participatie betreft is dat een zaak van de ontwikkelaar, die moet de plannen bespreken met de buurt en ons daarvan verslag doen.' 

De besluitvorming structuurvisie ’t Hul Noord Kijktuinen kon ook rekenen op flinke kritiek. Maar liefst vier insprekers lieten weinig over van de plannen. 'De visies zijn gebaseerd op prognoses en wel erg ambitieus. Waarom zoveel haast en ontbreekt er zelfs het fundament onder de structuurvisie.' Ook hier wordt meer aandacht gevraagd voor participatie van bewoners in de gebieden.

Wat de vestiging van een tandartsenpraktijk en sportschool betreft, waren er weinig bezwaren mits ook hier door de initiatiefnemer met de aanwonenden goede afspraken worden gemaakt over afstanden, groen en geluidsoverlast.