Tiel krijgt sportformateur

TIEL - Tiel krijgt een sportformateur. Dat maakte wethouder Carla Kreuk-Wildeman bekend tijdens de raadsvergadering van mei van de gemeente Tiel. Deze formateur gaat invulling geven aan het Tiels Sportakkoord. In dit lokale sportakkoord komen afspraken te staan over waar Tiel de komende jaren op zou moeten richten als het om sport en bewegen gaat.

Kreuk is enthousiast: 'Sporten en bewegen is leuk! Het zorgt voor ontmoeting en heeft allerlei positieve effecten op je gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en je welzijn.' De verwachting is dat het akkoord in het najaar van 2019 klaar is.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeert 30 miljoen euro om het nationale sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. Het hoofddoel van dit Nationale Sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt, krijgen gemeenten 15.000 euro als zij een ‘sportformateur’ aanwijzen. Deze persoon moet die lokale partijen gezamenlijk aan tafel krijgen en hen nader tot elkaar brengen. Naast sportverenigingen kunnen zorgpartijen en welzijnsorganisaties een belangrijke rol spelen in het lokale sportakkoord.