Gemeentebelang wil regelingen toekomstbestendig wonen eenvoudiger

NUNSPEET - Gemeentebelang in Nunspeet wil de verschillende regelingen over toekomstbestendig wonen sterk vereenvoudigen en is blij dat het college van burgemeester en wethouders die mening deelt. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen.

Raadsleden Corrie Jansen en Edward Koers: 'Op gebied van toekomstbestendig wonen kennen we in onze gemeente de ‘Duurzaamheidslening’ en ‘Gewoon Gemak’. Voor asbest is helaas nog geen regeling beschikbaar. Recentelijk heeft provincie Gelderland kenbaar gemaakt dat het met de ‘Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen’ 10 miljoen euro gaat uittrekken om de verduurzaming, het levensloopbestendig maken van woningen en het verwijderen van asbest aan te jagen. Dit worden wel heel veel regelingen die het hetzelfde doel nastreven. Niet erg overzichtelijk voor onze inwoners en dat kan veel eenvoudiger.' 

Toezegging

Gemeentebelang is blij te vernemen dat het college deze conclusie onderschrijft. Op 26 september wordt aan de gemeenteraad de verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Nunspeet' voorgelegd. Het college heeft toegezegd dat bestaande regelingen gebundeld gaan worden en toekomstige aanvragen bij één loket afgehandeld kunnen worden. 'Dit sluit helemaal aan bij onze wens om de dienstverlening naar de inwoners van de gemeente Nunspeet te vereenvoudigen en te maximaliseren. Verder wordt het tijd dat er een regeling voor asbest komt', aldus de beide raadsleden.