Huisvesting arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag in Doornspijk

DOORNSPIJK - Het college van burgemeester en wethouders van Elburg wil instemmen met een principeverzoek voor de huisvesting van arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag. Het gaat om de locatie Berkenweg 9-13 in Doornspijk, op het voormalige recreatieterrein ‘Het Witte Huis aan de Bosrand’, naast de zandverstuiving.

Volgens wethouder Arjan Klein wil het college hieraan meewerken: 'Het is al jaren zoeken naar een goede locatie en ik ben dan ook blij met dit initiatief.'Het college geeft de initiatiefnemer nu maximaal twee jaar om met een uitgewerkt plan te komen.

Het principeverzoek is ingediend door Slaa + Van Asselt architecten BNA en betrokken bij deze ontwikkeling zijn Opmaat Dienstverlening en Begeleiding en Harry Frens Vastgoed BV. Het doel is om 15 recreatiewoningen te bestemmen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en 9 recreatiechalets te bestemmen voor mensen met onbegrepen gedrag. In beide situaties is er sprake van toezicht, zoals camera’s en een huismeester bij de mensen met onbegrepen gedrag. Verder wonen de verschillende doelgroepen gescheiden van elkaar, de terreinen zijn niet binnendoor bereikbaar. De vervolgstap betreft het indienen van de aanvraag voor een projectafwijkingsbesluit of het aanleveren van een partiële herziening van het bestemmingsplan.

Seizoenswerk
De huisvesting van arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag ligt gevoelig. Vaak zijn arbeidsmigranten maar een deel van het jaar in de huisvesting aanwezig en wonen zij bij voorkeur in een kleine sociale gemeenschap met elkaar samen. Wethouder Arjan Klein wil hen een goede plek aanbieden: 'En dat is hier zeker het geval. Wij zien deze locatie als een goed te accepteren plek voor arbeidsmigranten.' 

Mensen met onbegrepen gedrag wonen het hele jaar wel permanent op een bepaalde plek. Volgens wethouder Arjan Klein gedijen deze mensen slecht in bestaande woonwijken: 'Dat heeft vaak te maken met de hoge ‘prikkelgevoeligheid’ bij deze mensen. De huisvesting in een prikkelarme omgeving is ideaal voor deze doelgroep. Dat is naast de zandverstuiving zeker het geval. En we voorkomen de mogelijke overlast in de woonwijken door mensen met onbegrepen gedrag.'

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Elburg Lokale Omroep Elburg Nieuws
Deel dit artikel: