Gemeente Zaltbommel heeft privacy inwoners niet op orde

ZALTBOMMEL - Er bestaat een risico dat persoonsgegevens van inwoners van Zaltbommel op straat komen te liggen of dat burgers hun rechten, zoals het recht op inzage van stukken, niet goed kunnen uitoefenen. Dat concludeert de rekenkamercommissie van de gemeente na onderzoek.

De risico's liggen op het vlak van het sociaal domein. Dan gaat het om terreinen waar een gemeente mee te maken heeft, zoals zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en inburgering. Bovendien loopt Zaltbommel volgens de commissie het risico op een forse boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op donderdag 16 mei 2019 presenteert de rekenkamercommissie haar rapport aan de Gemeenteraad van Zaltbommel. De rekenkamercommissie concludeert dat het gemeentebestuur van Zaltbommel de urgentie om de bescherming van de persoonsgegevens van burgers in het sociaal domein goed te regelen, pas laat heeft onderkend.

AVG had minder prioriteit

Marc van Rosmalen, voorzitter van de rekenkamercommissie: 'Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden die regelt dat in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. De gemeente moest op dat moment al aan de regels van de AVG voldoen. In 2016 was al bekend wanneer de AVG van kracht zou zijn, maar men is pas in maart 2018 met de voorbereidingen begonnen. Alom bekend was dat de invoering een ingewikkelde opgave zou zijn en dus veel tijd in beslag zou nemen.

In 2015 zijn veel taken in het sociale domein van het rijk overgegaan naar de gemeente. De gemeente Zaltbommel geeft aan, dat zij vooral druk bezig is geweest ervoor te zorgen dat deze taken zo goed mogelijk werden opgepakt. De AVG had daarin minder prioriteit. Volgens de rekenkamercommissie blijft onverlet dat verschillende basale zaken een jaar na de invoering van de AVG nog steeds niet geregeld zijn.

De rekenkamercommissie beveelt de gemeente aan om haast te maken met de ontwikkeling en uitwerking van een gemeentebreed privacybeleid.

Meer over dit onderwerp:
De Belofte Gemeente Zaltbommel Zaltbommel Nieuws
Deel dit artikel: