Gemeente Arnhem geeft meer geld uit dan verwacht

ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad besprak woensdagavond de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Er is vorig jaar 1,9 miljoen euro meer uitgegeven dan waar in de bijgestelde begroting rekening mee was gehouden. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is de afwijking 20 miljoen.

door Huibert Veth

Uitgaven op de persoonsgebonden budgetten (pgb) en 'zorg in natura' laten nog een onzekerheid zien van 18,6 miljoen euro, constateert de accountant. De hoeveelheid van 400 zorgaanbieders maakt de zaak complexer. Informatie om dit bedrag te kunnen controleren ontbreekt. Deze afwijking valt binnen de marge die de accountant hiervoor hanteert.

Interne processen niet op orde

De interne processen zijn binnen de gemeente niet op orde. Adviezen voor versterkingen die de accountant hier een jaar geleden al over gaf zijn niet opgevolgd. De onderbouwing van de resultaten was volgens de accountant op een groot aantal punten onvoldoende. De IT moet verbeterd worden en de ambtelijke organisatie heeft een impuls nodig in capaciteit en kwaliteit. Het college heeft dit inmiddels projectmatig opgepakt. Andere punten worden pas met de invoering van het nieuwe financiële systeem in 2020 opgelost.

Bekijk hier de reactie van wethouder Ronald Paping. De tekst gaat door onder de video.

Financiële positie matig

Arnhem staat er financieel niet rooskleurig voor. De buffer die nodig is om risico's op te vangen is volgens de laatste cijfers ruim onder de norm gezakt die in het coalitieakkoord werd afgesproken. Ook heeft Arnhem teveel vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen. De Rijnstad valt daarmee in de meest risicovolle categorie. Reden voor de provincie om de financiële positie van Arnhem als matig te beoordelen. Per Arnhemmer is er een schuld van 3.500 euro.

Wethouder Ronald Paping belooft uiterlijk 1 juni met voorstellen te komen om de financiën van Arnhem op orde te brengen en te zorgen voor een robuuste begroting. De raad moet de jaarstukken 2018 voor 15 juli vaststellen en aan de provincie aanbieden.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
Deel dit artikel: